ارتباط با پژوهشکده

به‌منظور ارتباط با پژوهشکده فضای مجازی می‌توانید با شماره تلفن‌های زیر تماس گرفته یا با ایمیل زیر مکاتبه فرمایید:
29905470
cyber[at]mail.sbu.ac.ir
تهران، اوین، میدان شهید شهریاری، دانشگاه شهید بهشتی، ساختمان شهدا، طبقه دوم