گروه زبان و ادبیات انگلیسی

گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه شهید‌ بهشتی یکی از گروه‌های برتر زبان انگلیسی در ایران است. تاریخ تاسیس گروه (1341ه.ش) آن را به یکی از قدیمی‌ترین گروه‌های این دانشگاه تبدیل کرده است. کارنامه گروه در زمینه‌ تحقیق و تدریس در تمامی دوره‌های ادبیات انگلستان و حوزه‌های اصلی آموزش زبان، بسیار درخشان است. گروه زبان و ادبیات انگلیسی دارای مقطع کارشناسی و کارشناسی‫‌‌ارشد و دکتری در رشته ادبیات انگلیسی و دو مقطع کارشناسی‫‌ارشد و دکتری در رشته آموزش زبان انگلیسی است.
بیشتر دانش‌آموختگان گرایش «آموزش زبان انگلیسی» در حوزه‌های مربوط به آموزش زبان در مدارس و آموزشگاه‌ها مشغول به‫‌کار می‌شوند. برخی از دانش‌آموختگان گرایش «زبان و ادبیات انگلیسی» نیز در زمینه‌های پژوهشی فعالیت می‌کنند یا با توجه به ظرفیت این گرایش برای ورود به مباحث میان رشته‌‫ای، در حوزه‌های گوناگون مشغول به‌کار می‌شوند.
گرایش «زبان و ادبیات انگلیسی» به سبب قابلیت بیشتر درآمیختن با دیگر رشته‫‌های علوم ‫انسانی توانایی ویژه‌‫ای در بسترسازی برای تدوین رشته‌ه‫ای جدید دارد. در همین راستا و در موارد متعددی از توانایی‫‌های استادان گروه برای تبیین سرفصل‫‌ها و آموزش دروس دیگر رشته‌ها بهره گرفته شده است. اما حوزه فعالیت استادان گروه محدود به دانشگاه نیست و می‫‌توان به همکاری مستقیم شماری از استادان با محافل فرهنگی، ادبی و هنری در خارج از دانشگاه و بهره‫‌مندی از تخصص دانشگاهی برای ایجاد ارتباط با متن جامعه اشاره کرد.
علاوه بر این، آنچه به پویایی گروه می‌افزاید، اصرار آن بر تجدیدنظرهای دوره‌‫ای در تدوین سرفصل‌ها و ویرایش واحدهای درسی است. از دیگر ویژگی‫‌های این گروه می‫‌توان به تنوع تخصص در میان اعضای هیات‌علمی اشاره کرد. این تنوع به دانشجویان امکان می‫‌دهد در زمینه علاقه‫‌مندی خود با آگاهی بیشتری دست به انتخاب بزنند.

فعالیت‌های گروه به ارائه تجارب علمی و حرفه‌ای مرتبط با رشته به دانشجویان محدود نیست، بلکه توسعه‌ فضای پیشرفته، متنوع و پرطراوت را در دانشگاه نیز شامل می‌شود.
پیوندها:
فهرست اعضا گروه
گروه‌های آموزشی
برنامه‌های درسی
توصیف مقاطع تحصیلی و اهداف:
مقطع کارشناسی رشته ادبیات انگلیسی
مقطع کارشناسی‌ارشد رشته ادبیات انگلیسی
مقطع کارشناسی‌ارشد رشته آموزش زبان انگلیسی
مقطع دکتری رشته آموزش زبان انگلیسی
مقطع دکتری رشته ادبیات انگلیسی