هسته‌های پژوهشی

هسته مطالعات گروه زبان انگلیسی:
سرپرست: آقای دکتر جلال سخنور عضو بازنشسته گروه زبان و ادبیات انگلیسی 
همکاران: آقای دکتر علیرضا جعفری، آقای دکتر کیان سهیل 
اهداف:
  • 1- مطالعه به‌منظور بهبود کیفیت آموزش دروس ترجمه ادبی

  • 2- تشویق دانشجویان به ترجمه آثار ادبی از زبان مادری به زبان بیگانه و بالعکس

  • 3- امکان مبادله فرهنگی از طریق معرفی و ترجمه آثار ادبی و فرهنگی

ضرورت:
  • الف- کیفیت نازل به آثار داستانی و نمایشی غرب به فارسی ترجمه شده است و نیازمند بررسی دقیق می‌‏باشد

  • ب- نیاز دنیا به معرفی و ترجمه آثار زبان فارسی به زبان انگلیسی

هسته انسان‏‌شناسی فرهنگی ایران:
سرپرست: خانم دکتر سهیلا شهشهانی عضو هیات علمی گروه علوم‏ اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
همکاران: آقای دکتر حسنی
معرفی هسته:
هسته انسان‏‌شناسی فرهنگی ایران برای انجام پژوهش با استفاده از روش‏‌های ویژه این رشته شكل می‌‏گیرد. اگر آموزش در رشته‏‌های علوم ‏اجتماعی با انجام پژوهش در همان محیط باشد یعنی بخش تحقیق در جوار بخش آموزش فعال باشد، آنگاه محیطی علمی به‌وجود میآید كه موجبات مراودات منظم هیات‌علمی و دانشجویان می‏‌گردد. از آنجا كه فرهنگ ایران پشتوانه تاریخی مكتوب و مستندی دارد دانش این فرهنگ نیاز به شناخت تاریخ دارد و بدون آن یافته‌‏های فرهنگی از عمق زمانی و پیچیدگی‏‌های انباشت تجربه بشر ایرانی برخوردار نخواهد بود. زبان یكی از ابتدایی‌ترین مطالبی است كه یك محقق انسان‏‌شناس با آن مواجه است. آشنایی و شناخت زبان دیگری ابتدای تحقیق فرهنگی است و گردآوری‏‌های زبان‌‏شناختی موجبات این را فراهم می‌‏كند كه اطلس فرهنگی مردم بخش‏‌های مختلف جهان شكل گیرد.
اقوام ايرانی:
اولين موضوع تحقيق هسته انسان‏‌شناسی فرهنگی ایران اقوام ايرانی است. اين برنامه به شرح زير است:

سال اول: شناخت اقوام ايرانی و کار با منابع موجود:
  • انسان‏‌شناسی فرهنگی
  • بر مبنای تاريخ
  • بر مبنای زبان
سال اول: به گردآوری متون و فیش‌‏برداری خواهیم گذراند.
با استفاده از منابع زبان‌‏شناختی، تاریخی و با استفاده از منابع فرهنگی (عمدتاً منابع فرهنگ مادی) و اطلس‏‌های موجود کوشش در جهت یافتن مراکز و مرزهای فرهنگی مختلف در دوره‏‌های تاریخی متفاوت خواهیم کرد.

سال دوم: مطالعه در تفاوت‏‌های بین اقوام مختلف و تهیه اطلس اقوام ایران
توجه به فرقه‌ها‏، بخشی اساسی از تحقیق اقوام است، انسان‌‏شناسی در طی تاریخ خود همیشه به فرقه‏‌ها و شباهت‌‏ها پرداخته است. گردآوری سال اول ما را یاری خواهد کرد تا برای هر دوره تاریخی بتوانیم بر مبنای منابع زبانی و فرهنگی یک اطلس پیشنهاد کنیم. در مرحله نهایی این بخش از یک جغرافی‌دان برای مدت اندک همکاری خواهیم خواست.

سال سوم: نظریه‌پردازی در زمینه مطالب مطرح شده و مباحث نظری
مباحث نظری مربوط به اقوام در رشته‏‌های مختلف مطرح هستند مثلاً در انسان‏‌شناسی سیاسی و اقتصادی و مباحث مربوط به جهانی شدن. در این سال هر یک از سه عضو اصلی هسته انسان‏‌شناسی فرهنگی با در نظر گرفتن نظریات خود و چند کنفرانس علمی تخصصی مجلدی در خصوص موضوع مورد نظرشان ارایه خواهند داد و در زمینه‌‏های مختلف از جمله: حیطه تصمیم‌‌گیری در درک و حل مسایل و بحث قدرت و بی‌‌قدرتی، مسئله سرمایه‌‏گذاری در مكان‏‌های مختلف و منابع زیرزمینی و مسایل حقوق شهروندان و اقوام و قوانین بین‏‌المللی قانون اساسی و عرف منطقه‏‌ای كه هریک روش‏‌هایی برای زیستن مسالمت‌‏آمیز پیشنهاد نموده‌‏اند بررسی‌‌هایی خواهد شد.
اهداف آتی هسته:
  • طی سه سال به صورت منظم از صاحب‌نظران مبحث اقوام برای سخنرانی‏‌های کوتاه دعوت به‌عمل خواهد آمد تا دانشجویانی که در این طرح فعال شده‌‏اند با موضوع‏‌های مختلف آشنایی همه‌جانبه یابند
  • تشکیل گروه‌‏های کاری دانشجویی به محض تصویب هسته انسان‌شناسی فرهنگی از گروه‌های آموزشی مختلف شکل خواهند گرفت و با تقسیم کار مشغول خواهند شد