فرم‌ها و آیین‌نامه‌های مجلات

آیین‌نامه‌ها و سیاست‌های نشر:

آیین‌نامه نشریات علمی دانشگاه شهیدبهشتی (مصوبه سی و چهارمین جلسه هیات‌رئیسه در سال 1398)
آیین‌نامه نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب 1398)
سیاست‌های نشر مجلات علمی دانشگاه شهیدبهشتی (مصوبه سی و چهارمین جلسه هیات‌رئیسه در سال 1398)

دستورالعمل‌ها:

دستورالعمل انتخاب نشریه برتر دانشگاه شهیدبهشتی
شیوه‌نامه ارزیابی و رتبه‌بندی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
فرم‌ها:
فرم پرداخت حق‌الزحمه مدیر مسئول، سردبیر و مدیر داخلی (بر اساس ماده 18 آیین‌نامه تهیه مجله‌های علمی دانشگاه) 
فرم درخواست واحد کارورزی
پیوندها:
فرم‌ها و آیین‌نامه‌های پژوهشی
فرم‌ها و آیین‌نامه‌های ویژه اعضای هیات‌علمی
فرم‌ها و آیین‌نامه‌های کتاب