فرم‌ها و آیین‌نامه‌های پژوهشی

دستورالعمل اجرایی نحوه تخصیص و هزینه‌کرد اعتبار ویژه پژوهشی اعضای هیات‌علمی (مصوب 1398)
راهنمای ثبت هزینه اعتبار ویژه پژوهشی
راهنمای درخواست دستیار پژوهشی در سامانه جامع دانشگاهی
فرم اطلاعات همایش (کارگاه، کنفرانس و غیره)
پیوندها:
فرم‌ها و آیین‌نامه‌های ویژه اعضای هیات‌علمی
فرم‌ها و آیین‌نامه‌های مجلات
فرم‌ها و آیین‌نامه‌های کتاب