معرفی آموزش دانشکده

دانشكده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه شهيد بهشتی، يكی از دانشكده‌­های پيشتاز در تاسیس دوره‌های تحصيلات تكميلی در ايران است. هم اكنون، در رشته‌­های زبان و ادبيات فارسی، زبان و ادبيات عربی، زبان و ادبيات انگليسی، آموزش زبان انگليسی، زبان و ادبيات فرانسه، زبان و ادبيات آلمانی، تاريخ، فلسفه، زبان­‌شناسی و علوم ­اجتماعی در دوره­‌های ارشد و دكتری دانشجو می‌پذيرد. معاونت تحصيلات تكميلی دانشـكده ادبيات و علوم انسـانی از نيمه دوم سال 1390 به منظور گسـترش دوره­‌های تحصيلات تكميلی از معاونت آموزشی تفكيك شده و فعاليت­‌های آموزشی و پژوهشی خود را در راستای برنامه‌های زير دنبال می‌كند:
  • برنامه‌ریزی برای گسترش دوره‌‌های تحصیلات تكمیلی در دانشكده در قالب گرایش‌‌ها و رشته‌های بین‌رشته‌ای
  • استانداردسازی تدوین و ارائه رساله‌‌ها و پایان‌نامه‌‌های دانشجویی
  • نظارت و ارزیابی به‌منظور ارتقای سطح آموزشی در دوره‌‌های ارشد و دكتری
  • بهره‌برداری از نتایج رساله‌‌ها و پایان‌نامه‌‌های دانشجویی در قالب مقالات علمی و پژوهشی و كتاب