معرفی معاونت آموزشی

دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد بهشتی، يكی از دانشكده‌­های پيشتاز در تأسيس دوره­‌های تحصيلات تكميلی در ايران است. هم اكنون، در رشته‌­های زبان و ادبيات فارسي، زبان و ادبيات عربی، زبان و ادبيات انگليسی، آموزش زبان انگليسی، زبان و ادبيات فرانسه، زبان و ادبيات آلماني، تاريخ، فلسفه، زبان­‌شناسي و علوم ­اجتماعی در دوره­‌های ارشد و دكتری دانشجو می‌پذيرد. معاونت تحصيلات تكميلی دانشـكده ادبيات و علوم انسـاني از نيمه دوم سال 1390 به منظور گسـترش دوره­‌های تحصيلات تكميلی از معاونت آموزشی تفكيك شده و فعاليت­‌های آموزشی و پژوهشی خود را در راستای برنامه هاي زير دنبال مي­كند:
  • برنامه­‌ريزي برای گسترش دوره‌­های تحصيلات تكميلي در دانشكده در قالب گرايش­‌ها و رشته‌­های بين رشته­ای
  • استاندارد سازی تدوين و ارائه رساله‌­ها و پايان نامه‌­های دانشجویی
  • نظارت و ارزيابی به منظور ارتقاء سطح آموزشي در دوره‌­های ارشد و دكتری
  • بهره­برداري از نتايج رساله‌­ها و پايان­نامه­‌های دانشجویی در قالب مقالات علمي و پژوهشی و كتاب