آزمون بسندگی زبان انگلیسی

قابل توجه متقاضیان دهمین آزمون بسندگی زبان انگلیسی
 
دانشگاه شهید بهشتی در روز پنجشنبه مورخ 1401/9/24 ساعت 10 صبح دوره دهم آزمون بسندگی زبان انگلیسی را برای دانشجویان مقطع دکتری و داوطلبان آزاد برگزار خواهد نمود.
ضروری است اطلاعیه ها و راهنماهای موجود در سایت اصلی دانشگاه ـ دانشکده ادبیات و علوم انسانی ـ آزمون بسندگی زبان انگلیسی را با دقت کامل مطالعه و از روزشنبه مورخ 1401/9/5 تا پایان روز یکشنبه مورخ 1401/9/20 مراحل ثبت نام را تکمیل نمایید.

داوطلبان گرامی لطفا به نکات زیر توجه فرمایید:

 • 1- پس از ثبت نام عودت وجه امکان پذیر نمی باشد.

 • 2- نتیجه آزمون دو هفته پس از برگزاری آزمون در سایت دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی اعلام می گردد.

 • دوره اول

  آزمون بسندگی زبان انگلیسی مربوط به مردادماه سال 1399 (دوره اول) ـ پایان یافته است​​ ​
  اطلاعیه شماره 1 زمان برگزاری آزمون بسندگی زبان انگلیسی مردادماه سال 1399
  اطلاعیه شماره 2 راهنمای ثبت نام غیرحضوری آزمون بسندگی زبان انگلیسی مردادماه سال 1399
  اطلاعیه شماره 3 اطلاعات تکمیلی آزمون بسندگی زبان انگلیسی مردادماه سال 1399
 • دوره دوم

  آزمون بسندگی زبان انگلیسی مربوط به شهریورماه سال 1399 (دوره دوم) ـ پایان یافته است ​​​
  اطلاعیه شماره 1 زمان برگزاری آزمون زبان انگلیسی شهریورماه 1399 (دوره دوم)
  اطلاعیه شماره 2 راهنمای ثبت نام غیرحضوری آزمون بسندگی زبان انگلیسی مردادماه سال 1399
  اطلاعیه شماره 3 اطلاعات تکمیلی آزمون بسندگی زبان انگلیسی شهریورماه 1399
  اطلاعیه شماره 4 کارت ورود به جلسه
 • دوره سوم

  ​​ ​​آزمون بسندگی زبان انگلیسی مربوط به آبان ماه سال 1399 (دوره سوم)  - پایان یافته است​​​​
  اطلاعیه شماره 1 زمان برگزاری آزمون بسندگی زبان انگلیسی آبان ماه (دوره سوم)
  اطلاعیه شماره 2 تغییر زمان برگزاری آزمون بسندگی زبان انگلیسی آبان ماه
  اطلاعیه شماره 3 زمان برگزاری آزمون بسندگی زبان انگلیسی در دی ماه
  اطلاعیه شماره 4 راهنمای ثبت نام غیرحضوری آزمون بسندگی زبان دکتری دی ماه 1399 ـ در سیستم گلستان
  اطلاعیه شماره 5 اطلاعات تکمیلی آزمون بسندگی زبان مربوط به دی ماه 1399
  اطلاعیه شماره 6 اطلاعیه ـ انصراف از شرکت در آزمون زبان
 • دوره چهارم

  آزمون بسندگی زبان انگلیسی مربوط به اسفندماه سال 1399 (دوره چهارم) ـ  پایان یافته است
  اطلاعیه شماره 1 راهنمای ثبت­ نام غیرحضوری آزمون بسندگی زبان انگلیسی بهمن ماه سال 1399
  اطلاعیه شماره 2 اطلاعات تکمیلی آزمون بسندگی زبان مربوط به بهمن ماه 1399
  اطلاعیه شماره 3 زمان برگزاری آزمون بسندگی زبان انگلیسی اسفندماه (دوره چهارم)
  اطلاعیه شماره 4​​​​​​ نتایج نمرات دوره چهارم​​​​​​​​​​​​​​
 • دوره پنجم

  آزمون بسندگی زبان انگلیسی مربوط به مردادماه  سال 1400 (دوره پنجم) ـ  زمان برگزاری آزمون مردادماه
  اطلاعیه شماره 1 زمان برگزاری آزمون بسندگی زبان انگلیسی مردادماه (دوره پنجم)
  اطلاعیه شماره 2 نکات مهم آزمون بسندگی زبان انگلیسی
  اطلاعیه شماره 3 راهنمای ثبت نام غیرحضوری آزمون بسندگی زبان انگلیسی مردادماه سال 1400
  اطلاعیه شماره 4 بروشور پنجمین آزمون بسندگی
  اطلاعیه شماره 5 سوالات متداول
  اطلاعیه شماره 6 نتایج پنجمین آزمون بسندگی (بالاتر از 50)
  اطلاعیه شماره 7 نتایج پنجمین آزمون بسندگی (پایین تر از 50)
 • دوره ششم

  آزمون بسندگی زبان انگلیسی مربوط به مهرماه  سال 1400 (دوره ششم) ـ  زمان برگزاری آزمون مهرماه
  اطلاعیه شماره 1 زمان برگزاری آزمون بسندگی زبان انگلیسی مهرماه (دوره ششم)
  اطلاعیه شماره 2 نکات مهم آزمون بسندگی زبان انگلیسی
  اطلاعیه شماره3 راهنمای ثبت نام غیرحضوری آزمون بسندگی زبان انگلیسی مهرماه سال 1400
  اطلاعیه شماره 4 بروشور ششمین آزمون بسندگی
  اطلاعیه شماره 5 سوالات متداول
  اطلاعیه شماره 6

  نتایج ششمن آزمون بسندگی (بالاتر از 50)

 • دوره هفتم

  آزمون بسندگی زبان انگلیسی مربوط به آذرماه سال 1400 (دوره هفتم) ـ  زمان برگزاری آزمون آذرماه
  اطلاعیه شماره 1 زمان برگزاری آزمون بسندگی زبان انگلیسی آذرماه (دوره هفتم)
  اطلاعیه شماره 2 نکات مهم آزمون بسندگی زبان انگلیسی
  اطلاعیه شماره 3 راهنمای ثبت نام غیرحضوری آزمون بسندگی زبان انگلیسی آذرماه سال 1400
  اطلاعیه شماره 4 بروشور هفتمین آزمون بسندگی
  اطلاعیه شماره 5 سوالات متداول
  اطلاعیه شماره 6 نتایج هفتمین آزمون بسندگی (بالاتر از 50)
  اطلاعیه شماره 7 نتایج هفتمین آزمون بسندگی (پایین تر از 50)
 • دوره هشتم

  آزمون بسندگی زبان انگلیسی مربوط به خردادماه سال 1401 (دوره هشتم) ـ  زمان برگزاری آزمون خردادماه
  اطلاعیه شماره 1 زمان برگزاری آزمون بسندگی زبان انگلیسی خردادماه (دوره هشتم)
  اطلاعیه شماره 2 نکات مهم آزمون بسندگی زبان انگلیسی
  اطلاعیه شماره 3 راهنمای ثبت نام غیرحضوری آزمون بسندگی زبان انگلیسی آذرماه سال 1400
  اطلاعیه شماره 4 بروشور هشتمین آزمون بسندگی
  اطلاعیه شماره 5 سوالات متداول
  اطلاعیه شماره 6 نتایج هشتمین آزمون بسندگی (بالاتر از 50)
  اطلاعیه شماره 7 نتایج هشتمین آزمون بسندگی (کلی)
 • دوره نهم

  نتايج آزمون بسندگی زبان انگلیسی شهريورماه سال 1401 (دوره نهم)
  فایل شماره 1  اسامي قبول شدگان(آقايان)
  فایل شماره 2 اسامي قبول شدگان(خانم ها)
 • دوره دهم

  اطلاعيه شماره 1
  سوالات متداول
  راهنماي ثبت نام​​​