فرم‌های آموزشی

فرم مرحله دوم آزمون نیمه متمرکز دوره دکتری
گزارش وضعیت تحصیلی
مجوز تدریس
مجله چكيده پايان نامه هاي ايران مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران
گزارش سه ماه
گزارش سمينار شش ماهه رساله دوره دكتري
شرکت دانشجویان در جلسات دفاع
حكم تصويب موضوع رسالۀ دکتری
درخواست شركت در سمینارهای خارج از كشور مخصوص دانشجویان دورۀ ارشد و دکتری
چکیده
جهت گرفتن وام پروپوزال
تأييديه اعضاي هيأت داوران حاضر در جلسه دفاع از رساله دوره دكتري
فرم پيشنهاد موضوع پايان نامه ـ رساله
ارسال پایان نامه به کتابخانه ملی
نمونه طرحنامه تکمیل شده دوره دکتری
طرح تحقیق رسالۀ دورۀ دکتری
آگهی جلسه دفاع از پایان‌نامه دکتری
 
آگهی جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد
تأييديه اعضاي هيأت داوران حاضر در جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد
طرح تحقیق رسالۀ دورۀ دکتری ویژه «تصحیح متون»
طرح تحقیق پایان‌نامۀ دورۀ کارشناسی ارشد
مراحل ثبت درخواست معافیت تحصیلی کارشناسی ارشد 1400
نحوه ورود اساتید، دانشجو و داوران خارجی به جلسات دفاع دانشکده
پیوندها:
عنوان جدید
عنوان جدید