مرکز پژوهشی شهید رواقی

مرکز شهید رواقی عنوان بنیاد شهید رواقی و با پیشینه‌ای بیش از سی سال با مدیریت استاد علی رواقی منشأ خدمات علمی قابل توجهی بوده است. در سال 1394 طی مذاکراتی بنیاد شهید رواقی با مجموعه‌ای از یادداشت‌ها و کتاب‌های ارزشمند به دانشگاه شهیدبهشتی واگذار شد و در محلی با بیش از 800 متر مربع مستقر گردید.
این مرکز هم اکنون با اجرای طرح‌های پژوهشی آماده ارائه خدمات علمی پژوهشی به پژوهشگران است.