مرکز پژوهشی شهید رواقی

مرکز شهید رواقی عنوان بنیاد شهید رواقی و با پیشینه‌ای بیش از سی سال با مدیریت استاد علی رواقی منشا خدمات علمی قابل توجهی بوده است. در سال 1394 طی مذاکراتی بنیاد شهید رواقی با مجموعه‌ای از یادداشت‌ها و کتاب‌های ارزشمند به دانشگاه شهید بهشتی واگذار شد و در محلی با بیش از 800 متر مربع مستقر گردید. این مرکز هم اکنون با اجرای طرح‌های پژوهشی آماده ارائه خدمات علمی پژوهشی به پژوهشگران است.
پیوندها:
مرکز پژوهشی جاده ابریشم
مرکز آزفا
مرکز لومونوسف