فرم‌ها و آیین‌نامه‌های ویژه اعضای هیات‌علمی

کفایت دستاوردهای علمی رساله:

راهنمای بررسی کفایت علمی رساله دکتری (از طریق پیشخوان سامانه جامع دانشگاهی)
راهنمای فرایند همانندجو ویژه دانشجویان دکتری
راهنمای نگارش پایان نامه و رساله
فرم اقرارنامه
فرم تعهدنامه

تبدیل وضعیت:

تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی آزمایشی
تبدیل وضعیت رسمی آزمایشی به رسمی قطعی بدون ارتقا
تبدیل وضعیت رسمی آزمایشی ارتقایافته به رسمی قطعی

ارتقای مرتبه:

آیین‌نامه ارتقای (مصوب سال 1395)
راهنمای بخش خوداظهاری فرم شماره 1 فرهنگی
راهنمای چاپ اطلاعات ثبت شده پرونده ارتقا
راهنمای ثبت درخواست بررسی پرونده ارتقا
سوال‌های متداول از فرآیند درخواست ارتقای مرتبه اعضای هیات‌علمی و پاسخ آنها
پیوندها:
فرم‌ها و آیین‌نامه‌های پژوهشی
فرم‌ها و آیین‌نامه‌های مجلات
فرم‌ها و آیین‌نامه‌های کتاب

تمدید قرارداد:

اعضای هیات‌‌‌علمی پیمانی، قراردادی و طرح سربازی موظف‌اند 2 ماه پیش از اتمام قرارداد، درخواست تمدید قرارداد خود را به همراه فرم تکمیل شده و مستندات مربوطه، به مدیر گروه تحویل دهند. اطلاعات لازم در‌خصوص فرآیند تمدید قرارداد، فعالیت‌های موثر در تمدید و حداقل امتیازات لازم، در «شیوه‌نامه تنظیم فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی، اجرایی و تمدید قرارداد استخدامی اعضای هیات‌علمی پیمانی» ذکر شده است.
آیین‌نامه تمدید قرارداد
شیوه‌نامه تنظیم فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی، اجرایی و تمدید قرارداد استخدامی اعضای هیات‌علمی پیمانی
تکمیل‌کننده
عضو هیات‌علمی
فرم‌های تمدید قرارداد
تکمیل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده
تمدید قرارداد اعضای هیات‌علمی پیمانی
عضو هیات‌علمی
ترفیع سال اول
کارگروه دانشکده
نتیجه ارزشیایی کارگروه بررسی توانایی علمی
کارگروه دانشکده
برنامه سه ساله
عضو هیات‌علمی و تایید توسط دانشکده
ارزیابی رفتار اجتماعی و اخلاق معلمی
دانشکده
درخواست مجوز تمدید قرارداد سال ششم
اعضای هیات‌علمی که 5 سال استخدام پیمانی بوده و تبدیل وضعیت نشده‌اند
درخواست مجوز تمدید قرارداد سال هفتم
اعضای هیات‌علمی که 6 سال استخدام پیمانی بوده و تبدیل وضعیت نشده‌اند