فرم‌ها و آیین‌نامه‌های کتاب

آیین‌نامه انتشارات کتاب
ضوابط مالکیت فکری دانشگاه شهید بهشتی
فرآیند طرح کتاب در شورای انتشارات دانشگاه
طرح توجیهی (پیشنهاده یا پروپوزال):
فرم طرح توجیهی «کتاب / گردآوری / ترجمه» 
فرم ارزیابی طرح توجیهی «ترجمه»
فرم ارزیابی طرح توجیهی کتاب «تالیف / گردآوری»
فرم ارزیابی متن کتاب «تالیفی»
فرم‌های پیشنهاد چاپ کتاب در انتشارات دانشگاه 
اعلام روند ترجمه در دانشگاه
نمونه نامه اعلام ترجمه
پیوندها:
فرم‌ها و آیین‌نامه‌های پژوهشی
فرم‌ها و آیین‌نامه‌های مجلات
فرم‌ها و آیین‌نامه‌های ویژه اعضای هیات‌علمی