لومونوسف

در سال 1395 در سفری که رئیس دانشگاه ایالتی مسکو به دانشگاه شهید بهشتی داشتند. رئیس دانشگاه شهید‌ بهشتی تصمیم به بازگشایی مرکز همکاری‌های علمی و دانشگاهی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه (لومونوسف ـ رازی) در دانشکده ادبیات و علوم انسانی نمودند. این مرکز وابسته به دانشگاه ایالتی مسکو است که بزرگترین دانشگاه روسیه است و 12 مرکز از آن در کل دنیا موجود است. دانشگاه شهید بهشتی مسئول کارگروه همکاری‌های علمی با کشور روسیه است که توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتخاب گردیده است.
پیوندها:
مرکز پژوهشی جاده ابریشم
آزفا
مرکز پژوهشی شهید رواقی