گروه زبان و ادبیات عربی

دوره زبان و ادبیات عربی در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی‌‫ارشد و دکتری و تنها با یک گرایش «زبان و ادبیات عربی» دانشجو می‫‌پذیرد. دانشجویان در دورۀ کارشناسی با مقدمات این رشته آشنا می‫‌شوند، اصول و مبانی زبان عربی را می‌‫آموزند و در قواعد و دیگر مهارت‌‫های زبانی تبحر می‌‫یابند. همچنین با تاریخ ادبیات عربی و متون ادبی آن آشنا می­‌شوند در دورۀ کارشناسی‌‫ارشد مقدمات نقد و تحلیل متون برای ایشان فراهم می‌‫شود و با متون منظوم و منثور دوره‫‌های مختلف آشنایی پیدا می‌‫کنند. به ­این‫ ترتیب دانشجوی دورۀ کارشناسی‌‫ارشد این امکان را می‫‌یابد تا زمینۀ علاقه‫‌مندی خود را تشخیص دهد، در همان راستا به تحقیق و پژوهش بپردازد و در صورت تمایل، جنبۀ تخصصی‌‫تری از آن را در دورۀ دکتری دنبال کند. در دوره دکتری دانشجویان پس از گذراندن مرحله آموزشی که شامل برخی دروس تخصصی در سطح عالی و پیشرفته است، وارد عرصة پژوهش می‌شوند و هریک از دانشجویان براساس علاقه­ و تخصص یک حوزه علمی را دنبال می‌کند.

گروه زبان و ادبیات عربی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهیدبهشتی تلاش می‫کند با ارتقای مهارت‫‌های دانشجویان در جنبه‌‫های مختلف، دانش‌آموختگان این رشته را در زمینه‌‫های متفاوتی از قبیل فعالیت در دارالترجمه‌‫ها و سازمان‫‌های نیازمند به تخصص در این رشته، مدارس و آموزشگاه‌‫ها، دانشگاه‫‌ها و وزارتخانه‫‌هایی چون ارشاد و ارتباطات توانمند سازد. از سوی دیگر ارتباط فرهنگی میان ایران و کشورهای عربی و نیز درهم‌آمیختگی دو زبان فارسی و عربی بر کارآمدی و اهمیت این رشتۀ دانشگاهی می‌‫افزاید.

گروه زبان و ادبیات عربی درصدد است تا در کنار برگزاری نشست‫‌ها و سخنرانی‫‌ها و نیز شرکت بیشتر در طرح‫‌های پژوهشی، با تقویت گروه استادان، دو گرایش «مترجمی» و «آموزش زبان» را به فهرست گرایش‫‌های خود بیفزاید.
 اسامی مديران گروه زبان و ادبيات عرب از انتصاب اولين مدير گروه تا به امروز به شرح ذيل می باشد.

 

اسامي مديران گروه آموزشي زبان و ادبيات عرب از سال 1364 تا به امروز

ردیف نام و نام خانوادگی​ تاریخ شروع تاریخ خاتمه​
1 دکتر محمدابراهیم خلیفه شوشتری 1364 1379
2 دکتر حجت رسولی 1379 1381/06/09
3 دکتر عباسعلی بهاری اردشیری​ 1381/06/09​ 1383/06/16​
4 دکتر حجت رسولی​ 1383/06/16 1385/06/07
5 دکتر عباسعلی بهاری اردشیری​ 1385/06/07 1389/11/23
6 دکتر سید محمدرضا خضری​ 1389/11/23 1391/09/22
7 دکتر ابوالفضل رضایی​ 1391/09/23 1399/06/10
8 ​دکتر علی اصغر قهرمانی مقبل 1399/06/10 تاکنون​
اهداف
زبان و ادبيات عرب يكي از رشته‌های آموزشی در نظام آموزش عالی است و هدف آن تربيت افرادی است كه بتوانند نيازهای سازمان‌های مختلف كشور را از قبيل وزارت امور خارجه سازمان اوقاف، ميراث فرهنگی، كتابخانه‌‌‌ها و شركت‌‏های دولتی و خصوصی و غيره از لحاظ كاربرد زبان عربی برآورده نمايند. تحصیل در مقاطع کارشناسی‌‫ارشد و دكتری این رشته احتياجات كشور را در زمينه‌های مختلف مانند تحقيقات و تعليمات در سطوح عالی مرتفع می‌سازد. نظام آموزش این رشته مطابق آيين نامه مصوب شورای عالي برنامه‌ريزی است.
استادان بازنشسته
ردیف نام و نام خانوادگی​ رشته مرتبه
1 ​دکتر سید ابوالحسن مخزن موسوی علوم اسلامی ​استادیار
2 دکتر محمدعلی بزرگان نیا​ علوم قرآن و حدیث ​استادیار
3 دکتر عباسعلی بهاری اردشیری​ زبان و ادبیات عرب ​استادیار
4 دکتر حجت رسولی​ زبان و ادبیات عرب ​استادیار
5 دکتر عباسعلی بهاری اردشیری​ زبان و ادبیات عربی​ استاد
مقاطع، رشته‌ها و دروس گروه
ردیف گروه آموزشی رشته کارشناسی کارشناسی‌ارشد دکتری
1 زبان و ادبیات عرب زبان و ادبیات عرب ​× × ×
عناوین دروس
عناوین دروس گروه زبان و ادبیات عربی