فرم‌ها و آئین‌نامه‌ها

بخش کتاب

آیین نامه انتشارات کتاب
ضوابط مالکیت فکری دانشگاه شهید بهشتی
فرآیند طرح کتاب در شورای انتشارات دانشگاه
طرح پیشنهاده (پروپوزال)
فرم طرح توجیهی (پروپوزال) «کتاب / گردآوری / ترجمه» - Word
فرم طرح توجیهی (پروپوزال) «کتاب / گردآوری /ترجمه» - PDF
فرم ارزیابی طرح توجیهی (پروپوزال) «ترجمه» - Word
فرم ارزیابی طرح توجیهی (پروپوزال) «ترجمه» - PDF
فرم ارزیابی طرح توجیهی (پروپوزال) «کتاب / گردآوری» - Word
فرم ارزیابی طرح توجیهی (پروپوزال) «کتاب / گردآوری» - PDF
طرح پیشنهاده (کتاب)
فرم ارزیابی طرح توجیهی «کتاب / گردآوری» - Word
فرم ارزیابی طرح توجهی «کتاب / گردآوری» - PDF
فرم ارزیابی طرح توجیهی «ترجمه» - Word
فرم ارزیابی طرح توجیهی «ترجمه» ـ PDF
فرم پیشنهاد چاپ کتاب (صفحات 1.2.3) Wor
فرم پیشنهاد چاپ کتاب صفحات (1.2.3) ـ PDF
اعلام روند ترجمه در دانشگاه
نمونه نامه اعلام ترجمه

بخش مجلات

آیین‌نامه‌ها و سیاست‌های نشر
آیین‌نامۀ نشریات علمی دانشگاه شهید بهشتی
آیین‌نامۀ نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سیاست‌های نشر مجلات علمی دانشگاه شهید بهشتی
دستورالعمل‌ها
دستورالعمل انتخاب نشریۀ برتر دانشگاه شهید بهشتی
شیوه‌نامۀ ارزیابی و رتبه‌بندی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
فرم‌ها
فرم پرداخت حق‌الزحمه مدیر مسئول، سردبیر و مدیر داخلی

فرم‌های پژوهشی

آیین نامه اعتبارویژه سال 1398
فایل راهنمای ثبت هزینه اعتبارویژه
درخواست دستیار پژوهشی در سامانه گلستان
فرم اطلاعات همایش (کارگاه، کنفرانس و ...)

کفایت دستاوردهای علمی رساله

راهنمای بررسی کفایت علمی رساله دکتری (از طریق پیشخوان)
راهنمای فرایند همانندجو ویژه دانشجویان دکتری
راهنمای نگارش پایان نامه . رساله
فرم اقرارنامه
فرم تعهدنامه

تبدیل وضعیت

تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی آزمایشی
تبدیل وضعیت رسمی آزمایشی به رسمی قطعی بدون ارتقا
تبدیل وضعیت رسمی آزمایشی ارتقا یافته به رسمی قطعی

ارتقا

آیین نامه ارتقاء مرتبه
آیین نامه ارتقای 1395 به بعد
ضوابط مقررات خاص ارتقا مرتبه اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
راهنما
راهنمای بخش خوداظهاری فرم شماره 1 فرهنگی
راهنماي پرینت از اطلاعات ثبت شده پرونده ارتقاء
راهنماي ثبت درخواست بررسي پرونده ارتقاء
سؤال های متداول از فرآیند درخواست ارتقاء مرتبه اعضای هیات علمی

تبدیل وضعیت

اعضای هیأت علمی پیمانی، قراردادی و طرح سربازی موظف‌اند 2 ماه پیش از اتمام قرارداد، درخواست تمدید قرارداد خود را به همراه فرم تکمیل شده و مستندات مربوطه، به مدیر گروه تحویل دهند. اطلاعات لازم در خصوص فرآیند تمدید قرارداد، فعالیت‌های موثر در تمدید و حداقل امتیازات لازم، در «شیوه‌نامه تنظیم فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی، اجرایی و تمدید قرارداد استخدامی اعضای هیات علمی پیمانی» ذکر شده است.
آیین نامه تمدید قرارداد
شیوه‌نامه تنظیم فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی، اجرایی و تمدید قرارداد استخدامی اعضای هیأت علمی پیمانی
فرم های تمدید قرارداد
تکمیل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده
تمدید قرارداد اعضای هیأت علمی پیمانی
عضو هیأت علمی
ترفیع سال اول
کارگروه دانشکده
نتيجه ارزشيابي کارگروه بررسي توانايي علمي
کارگروه دانشکده
برنامه سه ساله
عضو هیأت علمی و تأیید توسط دانشکده
ارزیابی رفتار اجتماعی و اخلاق معلمی
دانشکده
درخواست مجوز تمدید قرارداد سال ششم
وِیژه اعضای هیأت علمی استخدامی که 5 سال پیمانی تمام شده و هنوز تبدیل وضعیت نشده اند
درخواست مجوز تمدید قرارداد سال هفتم
ویزه اعضای هیأت علمی استخدامی که 6 سال پیمانی تمام شده و هنوز تبدیل وضعیت نشده اند