فرم‌ها و آیین‌نامه‌های پژوهشی

بخش کتاب

آیین‌نامه انتشارات کتاب
ضوابط مالکیت فکری دانشگاه شهید بهشتی
فرآیند طرح کتاب در شورای انتشارات دانشگاه
طرح پیشنهاده (پروپوزال)
فرم طرح توجیهی (پروپوزال) «کتاب / گردآوری / ترجمه» - Word
فرم طرح توجیهی (پروپوزال) «کتاب / گردآوری /ترجمه» - PDF
فرم ارزیابی طرح توجیهی (پروپوزال) «ترجمه» - Word
فرم ارزیابی طرح توجیهی (پروپوزال) «ترجمه» - PDF
فرم ارزیابی طرح توجیهی (پروپوزال) «کتاب / گردآوری» - Word
فرم ارزیابی طرح توجیهی (پروپوزال) «کتاب / گردآوری» - PDF
طرح پیشنهاده (کتاب)
فرم ارزیابی طرح توجیهی «کتاب / گردآوری» - Word
فرم ارزیابی طرح توجهی «کتاب / گردآوری» - PDF
فرم ارزیابی طرح توجیهی «ترجمه» - Word
فرم ارزیابی طرح توجیهی «ترجمه» ـ PDF
فرم پیشنهاد چاپ کتاب (صفحات 1.2.3) Wor
فرم پیشنهاد چاپ کتاب صفحات (1.2.3) ـ PDF
اعلام روند ترجمه در دانشگاه
نمونه نامه اعلام ترجمه

بخش مجلات

آیین‌نامه‌ها و سیاست‌های نشر
آیین‌نامه نشریات علمی دانشگاه شهید بهشتی
آیین‌نامه نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سیاست‌های نشر مجلات علمی دانشگاه شهید بهشتی
دستورالعمل‌ها
دستورالعمل انتخاب نشریه برتر دانشگاه شهید بهشتی
شیوه‌نامه ارزیابی و رتبه‌بندی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
فرم‌ها
فرم پرداخت حق‌الزحمه مدیر مسئول، سردبیر و مدیر داخلی
فرم کارورزی

فرم‌های پژوهشی

آیین‌نامه اعتبارویژه سال 1398
فایل راهنمای ثبت هزینه اعتبارویژه
درخواست دستیار پژوهشی در سامانه گلستان
فرم اطلاعات همایش (کارگاه، کنفرانس و ...)

کفایت دستاوردهای علمی رساله

راهنمای بررسی کفایت علمی رساله دکتری (از طریق پیشخوان)
راهنمای فرایند همانندجو ویژه دانشجویان دکتری
راهنمای نگارش پایان نامه . رساله
فرم اقرارنامه
فرم تعهدنامه

تبدیل وضعیت

تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی آزمایشی
تبدیل وضعیت رسمی آزمایشی به رسمی قطعی بدون ارتقا
تبدیل وضعیت رسمی آزمایشی ارتقا یافته به رسمی قطعی

ارتقا

آیین‌نامه ارتقای مرتبه
آیین‌نامه ارتقای 1395 به بعد
ضوابط مقررات خاص ارتقای مرتبه اعضای هیات‌علمی دانشگاه شهید بهشتی
راهنما
راهنمای بخش خوداظهاری فرم شماره 1 فرهنگی
راهنمای پرینت از اطلاعات ثبت شده پرونده ارتقاء
راهنمای ثبت درخواست بررسی پرونده ارتقاء
سوال های متداول از فرآیند درخواست ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی

تمدید قرارداد

اعضای هیات‌‌‌علمی پیمانی، قراردادی و طرح سربازی موظف‌اند 2 ماه پیش از اتمام قرارداد، درخواست تمدید قرارداد خود را به همراه فرم تکمیل شده و مستندات مربوطه، به مدیر گروه تحویل دهند. اطلاعات لازم در‌خصوص فرآیند تمدید قرارداد، فعالیت‌های موثر در تمدید و حداقل امتیازات لازم، در «شیوه‌نامه تنظیم فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی، اجرایی و تمدید قرارداد استخدامی اعضای هیات‌علمی پیمانی» ذکر شده است.
آیین‌نامه تمدید قرارداد
شیوه‌نامه تنظیم فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی، اجرایی و تمدید قرارداد استخدامی اعضای هیات‌علمی پیمانی
فرم‌های تمدید قرارداد
تکمیل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده
تمدید قرارداد اعضای هیات‌علمی پیمانی
عضو هیات‌علمی
ترفیع سال اول
کارگروه دانشکده
نتیجه ارزشیایی کارگروه بررسی توانایی علمی
کارگروه دانشکده
برنامه سه ساله
عضو هیات‌علمی و تایید توسط دانشکده
ارزیابی رفتار اجتماعی و اخلاق معلمی
دانشکده
درخواست مجوز تمدید قرارداد سال ششم
وِیژه اعضای هیات‌علمی استخدامی که 5 سال پیمانی تمام شده و هنوز تبدیل وضعیت نشده‌اند
درخواست مجوز تمدید قرارداد سال هفتم
ویزه اعضای هیات‌علمی استخدامی که 6 سال پیمانی تمام شده و هنوز تبدیل وضعیت نشده‌اند