گروه زبان و ادبیات آلمانی

معرفی گروه

گروه زبان و ادبیات آلمانی دارای دو مقطع کارشناسی در گرایش «زبان و ادبیات آلمانی» و کارشناسی‌ارشد در گرایش «آموزش زبان آلمانی» است. مقطع کارشناسی این فرصت را برای دانشجویان فراهم می‌آورد تا آمادگی لازم برای فراگیری تخصص‫‌های مختلف رشتۀ زبان و ادبیات آلمانی در مقاطع بعدی را به ‫دست آورند. از ویژگی ‫های این مقطع و گرایش خاص این است که در آن از یک‌جانبه‌نگری در امر تدریس و تربیت دانشجو پرهیز می‌‫شود و دانشجو در هر دو حوزۀ «زبان» و «ادبیات» پرورش می‌‫یابد. هدف از برگزاری دوره‫ های کارشناسی‌‫ارشد در گرایش «آموزش زبان آلمانی» پرورش نیروهای متخصص در زمینۀ آموزش این زبان است. دانشجویانی که در مقطع کارشناسی دانش پایه‌‫ای لازم را در زمینۀ زبان و ادبیات آلمانی کسب می‌کنند، در مقطع کارشناسی‌‫ارشد به‫ صورت تخصصی با فن و دانش آموزش زبان آشنا می‌شوند و روش‫‌های علمی و جدید آن را می‌آموزند. به این ‫ترتیب دانشجو آنچه را در مقطع قبل در خصوص کاربردهای ادبیات و کشورشناسی آموخته است، در این مقطع برای کسب اطلاعات جامع در امر آموزش زبان به‫ کار می‫‌بندد.

گروه زبان و ادبیات آلمانی دانشکدۀ ادبیات و علوم ‫انسانی دانشگاه شهیدبهشتی می‌کوشد افق تفکر دانشجو را گسترش دهد، از این ‫رو تا حد امکان دانشجویان را از جوانب گوناگون و حوزه‌های مختلف رشتۀ زبان و ادبیات آلمانی آگاه می‌سازد. آنچه بیش از این بر رویکرد گروه مبنی بر پرهیز از تک‌سویی تأکید دارد، پژوهش‫‌های میان‫ رشته‫ ای شماری از استادان و فعالیت آنان در زمینه‌‫های بینافرهنگی، تطبیقی و فلسفی است. ارتباط مستقیم استادان گروه با پژوهشگران، استادان و شاعران و نویسندگان آلمانی نیز به پویایی آن افزوده است.

تحصیل در رشتۀ زبان و ادبیات آلمانی برای همۀ علاقه‫‌مندان به این زبان و ادبیات غنی مناسب است. همچنین تحصیل در این رشته برای علاقه‌مندان به بسیاری از رشته‌‫های علوم‫ انسانی و نیز تاریخ اندیشۀ مغرب‌زمین خالی از لطف نیست. دانش‌آموختگان این رشته می‫‌توانند در پژوهش‌های تحت نظارت در حوزۀ زبان و ادبیات آلمانی فعالیت کنند یا به تدریس زبان آلمانی در آموزشگاه‫های کشور بپردازند. علاوه بر این موارد می‌توان به امکان فعالیت در زمینه‫ های خدمات دیپلماتیک، گردشگری و ترجمه نیز اشاره کرد.

گروه آلمانی همواره در ایجاد و تقویت ارتباطات علمی با دانشگاه‏های آلمانی زبان کوشیده است. در حال حاضر نیز همکاری‌هایی میان این گروه و چند دانشگاه آلمانی وجود دارد. برگزاری سمینارها و کارگاه‌های علمی ـ آموزشی مشترک در ایران و آلمان از جملۀ آن هاست. به عنوان نمونۀ فعالیت‌های فرهنگی گروه می‌توان از دعوت هرسالۀ شاعران و نویسندگان آلمانی زبان یاد کرد.

اثرآفرینانی از آلمان، اتریش و سوییس همه ساله به مناسبت برگزاری نمایشگاه کتاب تهران آثار خود را در دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی به زبان اصلی می خوانند. آنان همچنین در جلسات بحث و گفت وگو به پرسش‌های گوناگون دانشجویان و استادان دربارۀ مسائل مرتبط به هنر و ادبیات پاسخ می‌دهند. حمایت از دانشجویان در زمینۀ سفر به آلمان به هدف تقویت دانش زبان و ایجاد ارتباطات آکادمیک نیز همواره در دستور کار گروه زبان و ادبیات آلمانی بوده است.

اهداف
گروه زبان و ادبیات آلمانی در فعالیت های خود چند هدف عمده را دنبال می‌کند:
  • تربیت افراد کارآگاه و توانا برای تدریس زبان و ادبیات آلمانی در دانشگاه‏‌ها و مؤسسات آموزش عالی
  • برآوردن نیازهای بازار کار کشور به نیروی انسانی متخصص در زمینۀ زبان آلمانی ـ از جملۀ حوزه‌های کاری فارغ التحصیلان می‌توان به مترجمی، معلّمیِ آموزشگاه‌ها و خدمات دیپلماتیک اشاره کرد
  • تربیت پژوهشگرانی که در رشتۀ تحصیلی خود، زبان و ادبیات آلمانی، از تازه‌ترین روش‌های تحقیق در جهان آگاه باشند و بتوانند نیازهای پژوهشی کشور را برآورند.

دانشجویانی که پذیرفته می شوند، در دورۀ کارشناسی، با بهره‌گیری از دانش قبلی خود، زبان و ادبیاتِ آلمانی را به طور تخصصی فرامی گیرند؛ افزون بر این با پاره ای از جنبه‌های عمومی علم زبان‌شناسی آشنا می‌شوند. در دورۀ کارشناسی‌ارشد روش های گوناگون «آموزش زبان آلمانی» و تاریخ این رشته به دانشجویان آموزش داده می شود. برخی دروس دیگر در حوزۀ زبان و ادبیات آلمانی مکمل برنامۀ درسی این دوره است. سرانجام دانشجویان با کسب مهارت‌های پژوهشی لازم آمادۀ تحریر پایان نامۀ کارشناسی‌ارشد در پایان دوره می گردند.

اسامی مدیران گروه زبان و ادبیات آلمانی دانشگاه شهیدبهشتی از بدو ﺗﺄسیس تاکنون به قرار زیر است:

ردیف نام و نام‌خانوادگی آلمانی آلمانی
1 دکتر کارلا روستائیان 1349 1365/06/09
2 دکتر آنالیزه قهرمان 1365/06/09 1378/06/30
3 دکتر صدیقه خوانساری موسوی 1378/08/12 1383/08/25
4 آقای سید محمود حدادی 1383/08/25 1387/07/23
5 دکتر نرجس خدائی 1387/07/23 1393/02/15
6 آقای سید محمود حدادی 1393/02/15 1394/04/15
7 دکتر سعید رضوانی 1394/04/21 1398/05/07
8 دکتر کاوه بهرامی سبحانی 1398/05/07 تاکنون
اهداف
نام و نام‌خانوادگی رشته کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
زبان و ادبیات آلمانی زبان آلمانی × ــ ــ
زبان و ادبیات آلمانی آموزش زبان آلمانی ــ × ــ