گروه تاریخ

معرفی گروه

گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی در سال 1347 با حضور شادروانان دکتر حسینعلی ممتحن و دکتر محمد اسماعیل رضوانی تأسیس شد. در طی بیش از 50 سال فعالیت آموزشی و پژوهشی این گروه، در حدود 1300 دانشجوی دورۀ کارشناسی، 500 دانشجو در دورۀ کارشناسی ارشد و 100 دانشجوی دورۀ دکتری پذیرش شده‌اند. پذیرش دانشجو در دورۀ کارشناسی ارشد از سال 1366 به صورت غیر متمرکز و از سال 1370 به صورت متمرکز آغاز شد. این گروه در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ‫ارشد و دکتری دانشجو می‫پذیرد.

مقطع کارشناسی بر «تاریخ عمومی» متمرکز است و دانشجویان را با «تاریخ ایران در دورۀ باستان»، «تاریخ ایران بعد از اسلام»، «تاریخ عمومی جهان» و «تاریخ اسلام» آشنا می‫کند. به‫ رغم کلّی بودن مباحث در مقطع کارشناسی، تقسیم‫‌بندی موضوعات و ارائۀ دروس به‫ گونه‌‫ای صورت می‌گیرد که دانشجو بتواند زمینۀ علاقه‫‌مندی خود را تشخیص دهد و آن را در مقطع کارشناسی ‫ارشد متناسب با موضوعات فوق و دیگر گرایش‌های رشتۀ تاریخ مانند ایران‌شناسی، سندپژوهی، تاریخ اقتصادی و اجتماعی، تاریخ تمدن یا دیگر گرایشها دنبال کند. مقطع کارشناسی‫ ارشد در این گروه شامل پنج گرایش «تاریخ ایران اسلامی»، «تاریخ ایران باستان»، «تاریخ اسلام»، «تاریخ عمومی جهان» و «تاریخ آسیای مرکزی و قفقاز» است. در حال حاضر، دانشجویان دکتری در گرایش «تاریخ ایران اسلامی» تحصیل می‫‌کنند، اما گروه بر آن است تا گرایش «تاریخ اجتماعی ایران» را نیز به مجموعۀ فعالیت‌‫های خود در این مقطع بیفزاید.

درک روزافزون این واقعیت که مشکل بشر امروز در گذشتۀ او ریشه دارد، جامعه را نسبت به ارزشمندی این رشتۀ دانشگاهی آگاه‌‫تر کرده است. دانش‌آموختۀ رشته تاریخ می‫‌تواند با ورود به عرصۀ آموزش و انتقال فرهنگ، در راستای آشناسازی نسل جدید با تاریخ نقش مهمی ایفا کند. علاوه بر این دانش‌آموختگان این رشته می‫توانند

به سازمان‫ها و وزارتخانه‫‌هایی که عملکردشان به نحوی وابسته به آگاهی تاریخی است، بپیوندند یا در مجموعۀ رسانه‫‌ها مشغول به‫ کار شوند. دنیای امروز و تمدن جدید نه تنها با حال و آینده، بلکه با گذشتۀ بشر نیز سروکار دارد.

در این میان تاریخ شناخت ریشه‌های عمیق جوامع را ممکن می‫سازد. درک ضرورت پرداختن به تاریخ و نیز تلقی تاریخی انسان از خود، از ویژگی‌‫های تمدن جدید است، اما آنچه گروه تاریخ دانشکدۀ ادبیات و علوم ‫انسانی دانشگاه شهید‌بهشتی را از همتایان خود در دانشگاه‌‫های دیگر متمایز می‌‫کند، تفاوت نگاه به مقولۀ تاریخ است.

این گروه چه از لحاظ روش و چه از لحاظ موضوع، تاریخ را نه صرفاً از منظر حوادث سیاسی و نظامی، بلکه از زاویۀ فرهنگ، اقتصاد و جامعه بررسی می‌‫کند و می‌کوشد از نگاه سنتی داده‌محور فاصله بگیرد و با چشم تحلیل به وقایع تاریخی بنگرد.

یکی از مهم‫ترین دستاوردهای این رویکرد نوین افزایش آمادگی گروه برای فعالیت بیشتر در مباحث میان‌‫رشته‌‫ای است.

ردیف نام و نام خانوادگی​ سال ورود به گروه​ مرتبه علمی مدیریت گروه
1 دکتر حسینعلی ممتحن​ 1347​ استاد​ 1357 - 1347​
2 دکتر رضا شعبانی​ 1394 استاد​ 1360 - 1357​
3 دکتر اللهیار خلعتبری​ 1356 استاد 1364 - 1360 و 1380 - 1374​
4 دکتر عزت الله رامنش​ 1360 دانشیار 1366 - 1364​​
5 دکتر اردشیر خدادادیان 1356 استاد 1368 - 1366​
6 دکتر عطاءالله  حسنی​ 1376 دانشیار 1382 - 1380 و 1386 - 1388​
7 دکتر علی بیگدلی 1361 استاد 1384 - 1382​
8 دکتر علی اصغر مصدق رشتی 1363 دانشیار 1386 - 1384​
9 دکتر کریم سلیمانی دهکردی 1378 استادیار 1388 - 1391​
10 دکتر محمدعلی اکبری 1373 دانشیار 1396
11 ​دکتر قباد منصوربخت - استادیار 1398
12 ​دکتر محمد حاجی تقی - استادیار 1398
مقاطع، رشته‌ها و دروس گروه
گروه آموزشی گروه آموزشی کارشناسی کارشناسی‌ارشد دکتری
تاریخ تاریخ × ــ ×
تاریخ تاریخ اسلام ــ × ــ
تاریخ تاریخ ایران باستان ــ × ــ
تاریخ تاریخ ایران دوره اسلامی ــ × ــ
تاریخ تاریخ عمومی جهان ــ × ــ
تاریخ تاریخ آسیای مرکزی و قفقاز ــ × ــ
بازنشسته گروه
ردیف نام و نام خانوادگی رشته مرتبه
1 دکتر جمشید آزادگان ادبیات عرفان دانشیار
2 دکتر علی بیگدلی تاریخ استاد
3 دکتر اردشیر خدادادیان تاریخ استاد
4 دکتر الهیار خلعتبری تاریخ اسلامی استاد
5 دکتر رضا شعبانی تاریخ استاد
6 دکتر علی اصغر مصدق رشتی مطالعات ایرانی و تاریخ تمدن دانشیار
7 دکتر عطاء الله حسنی تاریخ دانشیار