گروه فلسفه

معرفی گروه

گروه فلسفه شامل سه مقطع کارشناسی، کارشناسی‌‫ارشد و دکتری است. از آنچه در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی‌‫ارشد تدریس می‫‌شود، می‌‫توان تحت عنوان کلّی «فلسفۀ محض» یاد کرد. مقطع دکتری در سه گرایش «فلسفۀ یونان و قرون وسطی»، «فلسفۀ جدید و معاصر» و «فلسفۀ اسلامی» دانشجو می‌پذیرد.

آنچه در دورۀ کارشناسی ارائه می‫ شود، ترکیبی است از فلسفۀ مغرب‌زمین ـ که خود فلسفۀ یونان باستان، تاریخ فلسفۀ مسیحی و فلسفۀ معاصر را دربرمی‌گیرد ـ و فلسفۀ اسلام که شامل فلسفه و عرفان اسلامی است. در دورۀ کارشناسی‌‫ارشد دانشجویان به ‫واسطۀ انتخاب موضوع رساله و همکاری با استاد راهنمای متخصص در یک شاخۀ خاص، با جنبۀ تخصصی‌تری از این رشته آشنا می‫‌شوند. در دورۀ دکتری حتی نحوۀ برگزاری مصاحبه برای متقاضیان گرایش‌های مختلف متفاوت است و این امر نشان‌دهندۀ سیر صعودی تخصصی‌تر شدن از یک مقطع به مقطع بالاتر در این رشتۀ دانشگاهی است.

علاوه بر علاقه‌مندی، دانشجوی فلسفه باید از آمادگی لازم برای ورود به این حوزه برخوردار باشد. یکی از مهم‫ترین معیارهای توفیق دانشجوی فلسفه توجه او به اهمیت مسئلۀ زبان است. دانشجوی فلسفه باید به فراخور حوزۀ پژوهش خود با زبان‌هایی چون یونانی، آلمانی، فرانسه، عربی یا انگلیسی آشنا باشد و توانایی درک و تحلیل متون نگاشته‌شده به این زبان‫‌ها را داشته باشد. آشنایی با زبان مرتبط با حوزۀ پژوهش در روشن‫تر شدن افق حرفه‫ ای دانشجو نیز مؤثر است، چرا که دانش‌آموختۀ آشنا به زبان این توانایی را دارد که به ترجمۀ متون فلسفی یا پژوهش و تألیف در باب این متون بپردازد. از سوی دیگر، جامعیت رشتۀ فلسفه و موقعیت آن به‌عنوان یک رشتۀ مادر این امکان را برای دانشجوی مقاطع کارشناسی یا کارشناسی‌ارشد فراهم می‌‫سازد تا در مقاطع بعدی به دیگر حوزه‫‌های علوم‫ انسانی از جمله حقوق، روان‫‌شناسی یا علوم‌سیاسی راه پیدا کند و این تنوع خود به گسترده‫‌تر شدن انتخاب‌های حرفه‌‫ای دانش‌آموختگان می‌انجامد.

گروه فلسفه می‌کوشد بین نگاه سنتی به فلسفه و نگاه تجددگرایانه به این رشته توازن و تعادل برقرار کند. چندجانبه‫‌گرایی موجود در گروه فلسفۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم ‫انسانی دانشگاه شهیدبهشتی باعث شده است تا نگرش‫‌های متفاوت و گاه متعارضِ موجود در این گروه به همزیستی مسالمت‫ آمیز در کنار یکدیگر ادامه دهند. علاوه بر این، گروه فلسفه مصرّ است تا با حفظ گرایش‌‫های موجود از خروج این رشته از حیطۀ تخصص‌گرایی و آلوده شدن آن به عامی‌نگری جلوگیری کند.

اسامی مديران گروه آموزشي فلسفه از سال 1346 تا به امروز
ردیف نام و نام خانوادگی تاریخ شروع تاریخ پایان
1 دکتر شرف الدین خراسانی شرف 1346 1357/12/29
2 دکتر محمدعلی شیخ 1385/11/04 1361/01/31
3 دکتر سیدحسن احمدی 1361/01/31 1389/11/27
4 دکتر محمد ایلخانی 1389/11/27 1394/09/03
5 دکتر احمد علی اکبرمسگری 1394/04/03 1399/06/31
6 دکتر نصرالله حکمت 1399/06/31 1400/07/02
7 دکتر اصعر واعظی 1400/07/02 تاکنون
مقاطع، رشته‌ها و دروس گروه
ردیف گروه رشته کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
1 فلسفه فلسفه × × _
2 فلسفه فلسفه ـ اسلامی ــ ــ ×
3 فلسفه فلسفه ـ جدید و معاصر غرب ــ ــ ×
4 فلسفه فلسفه ـ قدیم و قرون وسطی ــ _ ×
استاد بازنشسته
ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه
1 دکتر سیدحسن احمدی استادیار
2 دکتر محمدعلی شیخ استاد
3 دکتر منوچهر صانعی دره‌بیدی استاد
4 دکتر احمدعلی اکبرمسگری استادیار