گروه فلسفه

گروه فلسفه شامل سه مقطع کارشناسی، کارشناسی‌‫ارشد و دکتری است. از آنچه در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی‌‫ارشد تدریس می‫‌شود، می‌‫توان تحت عنوان کلی «فلسفه محض» یاد کرد. مقطع دکتری در سه گرایش «فلسفه یونان و قرون وسطی»، «فلسفه جدید و معاصر» و «فلسفه اسلامی» دانشجو می‌پذیرد.

آنچه در دوره کارشناسی ارائه می‫‌شود، ترکیبی است از فلسفه مغرب‌زمین که خود فلسفه یونان باستان، تاریخ فلسفه مسیحی و فلسفه معاصر را دربرمی‌گیرد و فلسفه اسلام که شامل فلسفه و عرفان اسلامی است. در دوره کارشناسی‌‫ارشد دانشجویان به ‫واسطه انتخاب موضوع رساله و همکاری با استاد راهنمای متخصص در یک شاخه خاص، با جنبه تخصصی‌تری از این رشته آشنا می‫‌شوند. در دوره دکتری حتی نحوه برگزاری مصاحبه برای متقاضیان گرایش‌های مختلف متفاوت است و این امر نشان‌دهنده سیر صعودی تخصصی‌تر شدن از یک مقطع به مقطع بالاتر در این رشته دانشگاهی است. علاوه بر علاقه‌مندی، دانشجوی فلسفه باید از آمادگی لازم برای ورود به این حوزه برخوردار باشد.

پیوندها:
گروه‌های آموزشی
برنامه‌های درسی

یکی از مهم‫ترین معیارهای توفیق دانشجوی فلسفه توجه او به اهمیت مساله زبان است. دانشجوی فلسفه باید به فراخور حوزه پژوهش خود با زبان‌هایی چون یونانی، آلمانی، فرانسه، عربی یا انگلیسی آشنا باشد و توانایی درک و تحلیل متون نگاشته‌ شده به این زبان‫‌ها را داشته باشد. آشنایی با زبان مرتبط با حوزه پژوهش در روشن‌‫تر شدن افق حرفه‫‌ای دانشجو نیز موثر است، چرا که دانش‌آموخته آشنا به زبان این توانایی را دارد که به ترجمه متون فلسفی یا پژوهش و تالیف در باب این متون بپردازد. از سوی دیگر، جامعیت رشته فلسفه و موقعیت آن به‌عنوان یک رشته مادر این امکان را برای دانشجوی مقاطع کارشناسی یا کارشناسی‌ارشد فراهم می‌‫سازد تا در مقاطع بعدی به دیگر حوزه‫‌های علوم‫ انسانی از جمله حقوق، روان‫‌شناسی یا علوم‌سیاسی راه پیدا کند و این تنوع خود به گسترده‫‌تر شدن انتخاب‌های حرفه‌‫ای دانش‌آموختگان می‌انجامد.

گروه فلسفه می‌کوشد بین نگاه سنتی به فلسفه و نگاه تجددگرایانه به این رشته توازن و تعادل برقرار کند. چندجانبه‫‌گرایی موجود در گروه فلسفه دانشکده ادبیات و علوم ‫انسانی دانشگاه شهیدبهشتی باعث شده است تا نگرش‫‌های متفاوت و گاه متعارض موجود در این گروه به همزیستی مسالمت‌آمیز در کنار یکدیگر ادامه دهند. علاوه بر این، گروه فلسفه مصر است تا با حفظ گرایش‌‫های موجود از خروج این رشته از حیطه تخصص‌گرایی و آلوده شدن آن به عامی‌نگری جلوگیری کند.

مديران گروه آموزشی فلسفه از سال 1346 تا به امروز:
ردیف نام و نام‌خانوادگی تاریخ شروع تاریخ پایان
1 دکتر شرف‌الدین خراسانی شرف 1346/1/1 1357/12/29
2 دکتر محمدعلی شیخ 1385/11/4 1361/1/31
3 دکتر سیدحسن احمدی 1361/1/31 1389/11/27
4 دکتر محمد ایلخانی 1389/11/27 1394/9/3
5 دکتر احمدعلی اکبرمسگری 1394/4/3 1399/6/31
6 دکتر نصرالله حکمت 1399/6/31 1400/7/2
7 دکتر اصعر واعظی 1400/7/2 تاکنون