Faculty Profile

بهروز ابطحی

استاد

تاریخ بروزرسانی: 1401/07/01

بهروز ابطحی

علوم و فناوری زیستی / علوم جانوری و زیست شناسی دریا

Home Faculty

تحصیلات

  • دکتری: روسیه، ماهی شناسی

تماس

شماره تماس: 29902732
رایانامه: abtahi.b@gmail.com
تعداد بازدید: 1456