Faculty Profile

بهار بندعلی

استادیار

تاریخ بروزرسانی: 1401/02/22

بهار بندعلی

علوم تربیتی و روان‌شناسی / علوم تربیتی

Home Faculty

تحصیلات

  • دکتری: دانشگاه شهیدبهشتی - تهران، مدیریت آموزشی

تماس

رایانامه: bahar.bandali@yahoo.com
تعداد بازدید: 323