Faculty Profile

رضا دیهیم فرد

دانشیار

تاریخ بروزرسانی: 1401/07/01

رضا دیهیم فرد

علوم محیطی / کشاورزی

Home Faculty

زمینه کاری

  • مدل‌سازی و آنالیز سیستم های کشاورزی
  • ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر تولید در آگرواکوسیستم ها
  • مدیریت و ارزیابی ریسک آفت کش ها با استفاده از مدل های محیطی
  • تماس

    شماره تماس: 22431971
    رایانامه: deihimfard@gmail.com
    تعداد بازدید: 1068