Faculty Profile

رومینا سیاح نیا

استادیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/02/28

رومینا سیاح نیا

علوم محیطی / پژوهشکده علوم محیطی

Home Faculty

تحصیلات

  • دکتری: دانشگاه تهران، برنامه ریزی محیط زیست
  • کارشناسی ارشد: دانشگاه تهران، برنامه ریزی محیط زیست
  • کارشناسی: دانشگاه تبریز، مهندسی فضای سبز

علایق پژوهشی

ارزیابی و آمایش سرزمین ظرفیت برد و تاب آوری مدلسازی محیط زیست

تماس

شماره تماس: 29906013
رایانامه: r_sayahnia [at] sbu.ac.ir
تعداد بازدید: 3826