Faculty Profile

امیرعلی نجومیان

دانشیار

امیرعلی نجومیان

ادبیات و علوم انسانی / زبان و ادبیات انگلیسی

Articles Faculty

مقالات علمی چاپ شده در مجلات

 1. "Between two entropic poles: Thomas pynchon's v. In light of theory of communication"
  Mehdi Azarisamani, Amir Ali Nojoumian
  FORUM FOR MODERN LANGUAGE STUDIES, Vol. 55, No 1, pp.1-20, 2019
 2. "Mourning for the (M)otherland: "The Virtual Space of Spectrality" in Ginu Kamani's "Just Between Indians""
  Bahareh Bahmanpoor, Amir Ali Nojoumian
  Rupkatha Journal on Interdisciplinary Studies in Humanities, Vol. 10, No 3, pp.58-68, 2018
 3. "Towards a Poetics of Childhood Ethics in Abbas Kiarostami's Cinema"
  Amir Ali Nojoumian, A N
  Persian Literary Studies Journal, Vol. 6, No 10, pp.15-32, 2018
 4. "Cultural Trauma And The 9/11 Narratives By European-American And Middle- Eastern American Writers"
  Arash Rahmani, Amir Ali Nojoumian
  European Journal of English Studies, Vol. 5, No 9, pp.67-87, 2017
 5. "Glocal Translation"
  AHMAD SHIRKHANI, Amir Ali Nojoumian
  مطالعات ترجمه, Vol. 13, No 52, pp.47-60, 2016
 6. "A Poetics of Free Indirect Discourse in Narrative Film"
  محمد غفاری, Amir Ali Nojoumian
  Rupkatha Journal on Interdisciplinary Studies in Humanities, No 2, pp.269-281, 2014
 7. "The Relationship between Globalization and Translation A Case-Study of Ernest Hemingways Novels"
  Z R, Amir Ali Nojoumian
  Journal of Language and Translation, Vol. 3, No 2, pp.79-90, 2013
 8. "Globalization and Translation towards a Theoretical Model"
  Amir Ali Nojoumian, زهرا ریحانی منفرد
  مطالعات ترجمه, No 39, pp.71-86, 2012
 9. "Teaching Literature for the Sake of Grammar"
  Amir Ali Nojoumian, Mehrdad Yousefpoori Naeim
  ILI Language Teaching Journal, Vol. 5, pp.55-65, 2011
 10. "From the Symbolic to the Semiotic - A Kristevan Reading of Virginia Woolf-s To the Lighthouse"
  Amir Ali Nojoumian, امیر محمود زاده
  علوم انسانی دانشگاه الزهراء, Vol. 18, No 72, pp.5-5, 2008
 11. "Some Misunderstandings in Benvenistes Reading of Saussures The Nature of the Linguistic Sign"
  Amir Ali Nojoumian
  پژوهشنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی, No 55, pp.49-56, 2007
 12. "Reader-oriened Strategies for Teaching Poetry"
  Amir Ali Nojoumian
  Teaching English Language, Vol. 1, No 4, pp.119-136, 2007
 13. "Tower of Babel and the Genesis of Translation Walter Benjamin s and Jacques Derrida s Readings of the Old Testament"
  Amir Ali Nojoumian
  مطالعات ترجمه, Vol. 3, No 11, pp.9-26, 2005
 14. "Poetization of Space in One Hundred Years of Solitude"
  Amir Ali Nojoumian
  پژوهش ادبیات معاصر جهان, No 27, pp.41-51, 2005
 15. "A Comparative Study of Robinson Jeffers s Poetry and Persian Mystical Poetry"
  Amir Ali Nojoumian
  پژوهشنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی, pp.61-68, 2004
 16. "Samuel Beckett s The Unnamable The story of that impossible place named silence"
  Amir Ali Nojoumian
  After Beckett / D apres Beckett eds. Anthony Uhlmann Sjef Houppermans Bruno Clement, Vol. -, 2004
 17. "Time in Postmodernist Literature"
  Amir Ali Nojoumian
  پژوهشنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی, No 37, pp.55-64, 2003
 18. "Translation Decadence or Survival of the Original"
  Amir Ali Nojoumian
  Romancing Decay Ideas of Decadence in European Culture ed. Michael St John, Vol. -, pp.223-234, 1999
 19. "الگویی برای بررسی مفاهیم کلیدی سیاس ی اجتماعی در تاریخ ایران معاصر؛ مسئله روش"
  سیما حسن دخت فیروز، امیرعلی نجومیان، نگار داوری اردکانی
  تاریخ ایران، نسخه 13، شماره 1، صفحات:77-101، 1398
 20. "برزخ زندگی در میانه ی انباشت و گسست"
  امیرعلی نجومیان
  نگاه نو، نسخه 27، صفحات:248-250، 1396
 21. "اسطوره ی پدر و پسر در رمان پدر بی جان و داستان رستم و سهراب از دید روان شناسی فروید"
  احمدرضا سرمدی، امیرعلی نجومیان
  پژوهشنامه ادب حماسی، نسخه 26، شماره 2، صفحات:133-153، 1396
 22. "مرگ سیاسی و تن سوژه ی دیاسپوریک از آنتیگونه ی سوفوکلس تا آتش خانگی کامیلا شمسی"
  فرزانه دوستی، امیرعلی نجومیان
  نقد زبان و ادبیات خارجی، نسخه 16، شماره 21، صفحات:127-151، 1396
 23. "امر/ نامانوس، تاریخ و نمودناپذیری شکل گیری فاعلیت در رمان سرگذشت ندیمه مارگارت اتوود"
  رویا الهی، امیرعلی نجومیان
  نقد زبان و ادبیات خارجی، نسخه 77/1، شماره 19، صفحات:33-55، 1395
 24. "مولفان روایی در گفت و گوی انتقادی با گفتمان ایدئولوژیک دهه ی شصت"
  لیلاسادات پیغمبرزاده، غلامعلی فلاح، امیرعلی نجومیان
  نقد ادبی، نسخه 10، شماره 37، صفحات:107-134، 1395
 25. "تاثیر ژانر بر کارکرد گفتمانی شخصیت های زن در رمان نوجوان"
  امیرعلی نجومیان، فاطمه قانع عز آبادی
  مطالعات ادبیات کودک، نسخهشماره 1، صفحات:131-152، 1395
 26. "روایتی شبح زده بازنمایی روان زخم مهاجرت در سه گانه هما و کاشیک از مجموعه داستانی خاک غریب اثر جومپا لاهیر ی"
  بهاره بهمن پور، امیرعلی نجومیان
  نقد زبان و ادبیات خارجی، نسخه 77/1، شماره 19، صفحات:77-97، 1395
 27. "ارتباط جهانی-محلی شدن و نمایش تک گویی در شفادهنده اثر برایان فری یل"
  احمد شیرخانی، امیرعلی نجومیان
  نقد زبان و ادبیات خارجی، شماره 14، صفحات:1-10، 1394
 28. "فرایند تجلی هویت در چند داستان کوتاه بارتلمی"
  احمدرضا سرمدی، امیرعلی نجومیان
  نقد زبان و ادبیات خارجی، نسخه 12، شماره 16، صفحات:131-152، 1394
 29. "سینمای ایران و طبقه اجتماعی"
  امیرعلی نجومیان
  سینما و ادبیات، صفحات:92-93، 1394
 30. "سبک زندگی ترجمه شده تحلیلی نشانه پدیدارشناختی از مترجم دردها اثر جومپا لاهیری"
  امیرعلی نجومیان
  نقد و نظریه ادبی، نسخهشماره 1، صفحات:9-22، 1394
 31. "پست مدرنیسم و ما"
  امیرعلی نجومیان
  سینما و ادبیات، نسخه 10، شماره 39، صفحات:178-183، 1393
 32. "اسطوره شکنی انگاره ی قهرمان جنگ به مثابه ی مردمحوری سلطه گر - خوانش نمایشنامه ی آموزش اولیه ی پاولو هامل نوشته ی دیوید ریب"
  رویا یعقوبی، امیرعلی نجومیان
  نقد زبان و ادبیات خارجی، نسخه 10، شماره 14، صفحات:248-273، 1393
 33. "اسطوره شکنی انگاره ی قهرمان جنگ به مثابه مردمحوری سلطه گر"
  امیرعلی نجومیان
  نقد زبان و ادبیات خارجی، شماره 72، صفحات:248-273، 1393
 34. "واسازی هویت مهاجر فرآیند ترجمه و تبدیل در بامزه به فارسی اثر فیروزه حزایری دوما"
  امیرعلی نجومیان
  حرفه هنرمند، شماره 50، صفحات:169-175، 1392
 35. "تبارشناسی کارکردهای گفتمانی سعدی در ایران معاصر"
  امیرعلی نجومیان
  سعدی شناسی - مجموعه مقالات، شماره 17، صفحات:16-30، 1392
 36. "روشنفکری"
  امیرعلی نجومیان
  سینما و ادبیات، نسخه 11، شماره 22، صفحات:222-223، 1392
 37. "عشق متنی - تجربه عشق در کتاب عشق روی پیاده رو نوشته مصطفی مستور"
  امیرعلی نجومیان
  نقد ادبی، شماره 18، صفحات:97-118، 1391
 38. "به سوی تعریفی تازه از ادبیات تطبیقی و نقد تطبیقی"
  امیرعلی نجومیان
  پژوهش های ادبی، شماره 38، صفحات:115-138، 1391
 39. "پیوندخوردگی هویت در نظریه پسااستعماری - مطالعه موردی فیلم پیانیست اثر رومن پلانسکی"
  مسعود فرهمندفر، امیرعلی نجومیان
  نامه هنرهای نمایشی و موسیقی، نسخهشماره 6، صفحات:63-73، 1391
 40. "خودواسازی تقابل دوگانه حافظ/زاهد در غزلیات حافظ - خوانشی دریدایی"
  فرهاد ابدالی، امیرعلی نجومیان
  پژوهش های ادبی، شماره 41، صفحات:9-30، 1391
 41. "مولانا و هنر پاپ"
  امیرعلی نجومیان
  نشریه تخصصی مولانا پژوهی، نسخهشماره 4، صفحات:159-178، 1391
 42. "گفتمان غیرمستقیم آزاد در رمان لب بر تیغ نوشته حسین سنایور"
  امیرعلی نجومیان، محمد غفاری
  پژوهش ادبیات معاصر جهان، نسخه 16، شماره 4، صفحات:91-106، 1391
 43. "هدیه مرگ - خوانشی پسااستعماری از رمان حفظ طبیعت اثر نادین گردیمر"
  مسعود فرهمندفر، امیرعلی نجومیان
  نقد زبان و ادبیات خارجی، صفحات:139-154، 1391
 44. "گفتمان غیرمستقیم آزاد و اهمیت آن در سبک شناسی روایت - بررسی مقابله ای داستان های مدرنیستی و پیشامدرنیستی"
  محمد غفاری، امیرعلی نجومیان
  نقد زبان و ادبیات خارجی، نسخهشماره 9، صفحات:85-118، 1390
 45. "نقش اجتماعی ادبیات و هنر عامه پسند"
  امیرعلی نجومیان
  سینما و ادبیات، نسخهشماره 34، صفحات:158-159، 1390
 46. "واسازی عشق در غزلیات سعدی"
  امیرعلی نجومیان
  سعدی شناسی - مجموعه مقالات، شماره 4، صفحات:188-200، 1389
 47. "بررسی تطبیقی رمان درحت انجیر معابد نوشته احمد محمود با بادی آرتیست نوشته دان دلیلو"
  امیرعلی نجومیان، نغمه اسماعیل پور
  مجله دهخدا، شماره 8، صفحات:132-166، 1389
 48. "زندگیهای دیگر آندره برینک - روایتی از هویت آفریکانرها در آفریقای جنوبی پساآپارتاید"
  زکریا بزدوده، امیرعلی نجومیان
  نقد زبان و ادبیات خارجی، شماره 6، صفحات:19-41، 1389
 49. "هاکلبری فین، معصومیت و تجربه"
  امیرعلی نجومیان
  سینما و ادبیات، شماره 29، صفحات:141-142، 1389
 50. "گفتمان پس از جنگ در فیلم اتوبوس شب"
  امیرعلی نجومیان، فاطمه بنویدی
  نام آورد - مجموعه مقالات، شماره 2، صفحات:351-369، 1389
 51. "خوانشهای پلی فونیک کنتر پوان و واساز"
  امیرعلی نجومیان
  گفتگومندی در ادبیات هنر(مجموعه مقالات)، صفحات:27-42، 1389
 52. "تجربه مهاجرت و پارادوکس همانندی و تفاوت"
  امیرعلی نجومیان
  نشانه شناسی فرهنگ(ی) نقدهای ادبی -هنری-مجموعه مقالات، صفحات:119-132، 1388
 53. "درآمدی بر مطالعات فرودستان"
  غلامعباس ذوالفقاری، امیرعلی نجومیان
  تاریخ، نسخهشماره 17، صفحات:110-125، 1388
 54. "تصاویر آهن ایگناتیوس لیولا و جویس"
  بورخت پرانگر، امیرعلی نجومیان
  اطلاعات حکمت و معرفت، نسخهشماره 2، صفحات:28-33، 1388
 55. "تحلیل نشانه شناختی خانه های تاریخی کاشان"
  امیرعلی نجومیان
  نامه هنر - فصلنامه دانشگاه هنر، شماره 2، صفحات:111-129، 1386
 56. "تاریخ، زبان و روایت"
  امیرعلی نجومیان
  پژوهشنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی، شماره 52، صفحات:305-318، 1385
 57. "از نشانه شناسی تا واسازی عکس"
  امیرعلی نجومیان
  پژوهشنامه فرهنگستان هنر، شماره 5، صفحات:99-116، 1385
 58. "نشانه از دیدگاه دریدا"
  امیرعلی نجومیان
  پژوهشنامه فرهنگستان هنر، شماره 1، صفحات:22-32، 1385
 59. "ژاک دریدا - ترجمه و پارادوکس زوال و بقا"
  امیرعلی نجومیان
  مطالعات ترجمه، نسخهشماره 13، صفحات:27-40، 1384
 60. "هزار توی شهر در هزار توی متن"
  امیرعلی نجومیان
  مجموعه مقالات دومین هم اندیشی نشانه شناسی هنر، شماره 5، صفحات:213-230، 1384
 61. "والتر بنیامین ترجمه و خویشاوندی زبانها"
  امیرعلی نجومیان
  مطالعات ترجمه، نسخهشماره 12، صفحات:29-42، 1384
 62. "آلفرد لرد تنیسون و شعر ایران"
  امیرعلی نجومیان
  کتاب آینه آب، صفحات:209-223، 1383
 63. "برج بابل و پیدایش ترجمه"
  امیرعلی نجومیان
  مطالعات ترجمه، نسخهشماره 11، صفحات:9-26، 1383
 64. "رابطه تاریخ و ادبیات از منظر تاریخ گرایی نوین"
  امیرعلی نجومیان
  کتاب درباره تاریخ ادبیات، نسخه -، صفحات:135-246، 1383
 65. "ادوارد فیتزجرالد و رباعیات خیام"
  امیرعلی نجومیان
  کتاب آینه آب، صفحات:225-235، 1383
 66. "توماس مور و لاله رخ"
  امیرعلی نجومیان
  کتاب آینه آب، نسخه -، صفحات:237-246، 1383
 67. "ادبیات ایران در انگلستان و آمریکا"
  امیرعلی نجومیان
  کتاب آینه آب، صفحات:169-179، 1383
 68. "واسازی تخیل هنری رمانتیک"
  امیرعلی نجومیان
  مجموعه مقالات اولین هم اندیشی تخیل هنری، نسخه -، صفحات:235-246، 1383
 69. "ترجمه از دیدگاه والتر بنیامین و ژاک دریدا"
  امیرعلی نجومیان
  کتاب ماه، نسخهشماره 6، صفحات:42-49، 1382
 70. "نشانه شناسی پساساختگرا واسازی (دیکانستراکشن) در معماری پیتر آیزنمن"
  امیرعلی نجومیان
  مجموعه مقالات هم اندیشی نشانه شناسی هنر ( 1 )، نسخه -، صفحات:41-57، 1382
 71. "منطق پارادوکسی اندیشه ژاک دریدا"
  امیرعلی نجومیان
  پژوهشنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی، صفحات:29-42، 1381
 72. "درآمدی بر شالوده شکنی (دریدا، بورخس، دن کیشوت"
  امیرعلی نجومیان
  کتاب ماه، نسخهشماره 7، صفحات:1-59، 1381

مقالات علمی ارائه شده در همایش ها

 1. "Dialogic Discourse of Theory and Theorizing"
  Amir Ali Nojoumian
  Fist International Conference on issues in English Language Teaching and Literature, pp.3-4, 2018
 2. "Semiotics as an Interdisciplinary Critical Method"
  Amir Ali Nojoumian
  3rd conference on interdisciplinary approaches to Language Teaching Literature Translation studies, pp.4-5, 2017
 3. "Interdisciplinary Studies Definition Significance and Obstacles"
  Amir Ali Nojoumian
  The First International English-French Conference on applied linguistics and literature, pp.6-7, 2016
 4. "The Life-Stories of Iranian University Students who Attempted Suicide A Structural Analysis"
  مریم غلامرضایی, Leili Panaghi, لیان پریرا, Amir Ali Nojoumian
  18th Qualitative Health Research Conference, No 1 , pp.87-88, 2012
 5. "Teaching Literature Deconstructively"
  Amir Ali Nojoumian
  همایش بین المللی انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی (تلسی), No 1 , pp.25-26, 2012
 6. "Critical Theory and Teaching Literature"
  Amir Ali Nojoumian
  همایش بین المللی انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی (تلسی), No 1 , pp.15-16, 2012
 7. "The Double Bind of Narrative Engagement with Children"
  Amir Ali Nojoumian
  5 th global conference creative engagements thinking with children, 2009
 8. "Constructing National Identity in Firoozen Duma's Funny in Farsi"
  Amir Ali Nojoumian
  The Second Biennial Conference of the Contemporary Women's Writing Network, pp.12-13, 2008
 9. "semiotics of opening credits"
  Amir Ali Nojoumian
  Philosohy and film / film and philosophy an interdisciplinary, 2008
 10. "Gender and reading experience"
  Amir Ali Nojoumian
  همایش منطقه ای زبان و ادبیات انگلیسی, 2008
 11. "Contemporary american and british fiction"
  امیرعلی نجومیان
 12. "هم سنجی جایگاه (خود) و (دیگری) در انیمیشن های (زال و سیمرغ) و (هفت شهر) با تکیه بر آرای میخائیل باختین"
  درسا امرائی، امیرعلی نجومیان
  ادبیات کودک و دیگری (سومین همایش دوسالانه ادبیات کودک و مطالعات کودکی، صفحات:15-16، 1397
 13. "بازنمایی زن در ادبیات مهاجرت ایران"
  امیرعلی نجومیان
  سیزدهمین گردهمایی بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، صفحات:288-289، 1397
 14. "نظام بازنمایی در موزه علوم و فناوری"
  امیرعلی نجومیان
  هفتمین همایش موزه ملی علوم و فناوری، 1396
 15. "ترانشانه شناسی حرکت نشانه ها بر روی مرزها"
  امیرعلی نجومیان
  نخستین همایش بین المللی نشانه شناسی فرهنگ، هنر و ادبیات، صفحات:83-84، 1396
 16. "Towards a Poetiesof Diasporic Narratives"
  امیرعلی نجومیان
  نخستین همایش ملی روایت در انواع ادبی، صفحات:157-158، 1396
 17. "پارادوکس های مرز به عنوان نشانه ای زیست بومی در ایران معاصر"
  امیرعلی نجومیان
  سیزدهمین هم اندیشی حلقه شناسی نشانه شناسی محیط زیست، صفحات:7-8، 1396
 18. "باشو دیگری کوچک"
  امیرعلی نجومیان
  سینما و اندیشه 2، صفحات:3-4، 1395
 19. "نشانه شناسی و ترجمه"
  امیرعلی نجومیان
  اولین کنفرانس ملی نشانه شناسی و ارتباط و نقش آن در مطالعات ترجمه مطالعات فرهنگی، غلوم انسانی و هنر، صفحات:4-5، 1395
 20. "بازی نشانه ها و گفتمان ها در تاریخ تبارشناختی"
  امیرعلی نجومیان
  دوازدهمین هم اندیشی حلقه نشانه شناسی (نشانه شناسی تاریخ)، صفحات:18-19، 1395
 21. "مناسبات تعاملی میان تصویر و واژه در سینما و ادبیات"
  امیرعلی نجومیان
  از واژه تا تصویر اولین همایش ملی بینارشته ای ادبیات و سینما، صفحات:7-8، 1394
 22. "بینامتنیت، نشانه شناسی و اقتباس"
  امیرعلی نجومیان
  از واژه تا تصویر اولین همایش ملی بینارشته ای ادبیات و سینما، صفحات:1-2، 1394
 23. "روان شناسی دریافت فرآیند خواندن ادبیات کودک"
  امیرعلی نجومیان
  دومین کنگره سراسری روان شناسی کودک و نوجوان، 1394
 24. "سبک زندگی در ترجمه بررسی نشانه - پدیدارشناختی سبک زندگی مهاجر"
  امیرعلی نجومیان
  یازدهمین هم اندیشی حلقه نشانه شناسی سبک زندگی، صفحات:11-12، 1393
 25. "کودکی برساخته گفتمان و روایت"
  امیرعلی نجومیان
  نخستین همایش دوسالانه ادبیات کودک و مطالعات کودکی ادبیات کودک دیروز، کودک امروز، صفحات:9-10، 1393
 26. "ترجمه بینافرهنگی و بینانشانه ای از نمایشگاه دشمن مردم اثر هنریک ایبسن در فیلم اقتباسی ساتیاجیت رای"
  امیرعلی نجومیان
  همایش ادبیات تطبیقی و بینارشته ای، صفحات:37-38، 1393
 27. "پرورش خلاقیت در ادبیات کودک"
  امیرعلی نجومیان
  نخستین کنگره سراسری روان شناسی کودک و نوجوان، صفحات:10-11، 1392
 28. "Ethics of Criticism A Genealogical Approach"
  امیرعلی نجومیان
  همایش نقد نقد فلسفه زبان، نقد ادبی و مکتب های ادبی، شماره 1 ، صفحات:2-3، 1392
 29. "یک داستان از دو چشم انداز بررسی تطبیقی فیلم و داستان اسرار گنج دره ی جنی"
  امیرعلی نجومیان
  نشانه شناسی و نقد ادبیات داستانی معاصر، شماره 1 ، صفحات:205-227، 1392
 30. "رویکرد نشانه شناسی اجتماعی به نهاد نقد ادبی"
  امیرعلی نجومیان
  هم اندیشی حلقه نشانه شناسی اجتماعی، شماره 1 ، صفحات:3-4، 1391
 31. "روش شناسی حلقه گمشده مطالعات تطبیقی"
  امیرعلی نجومیان
  همایش ملی پژوهش های ادبی، شماره 1 ، صفحات:440-441، 1391
 32. "نقش پارادایم های نظریه و نقد هنر در آموزش عالی هنر"
  امیرعلی نجومیان
  همایش ملی آموزش عالی هنر، شماره 1 ، صفحات:231-246، 1391
 33. "هنر هپنینگ و نظریه های شهری"
  امیرعلی نجومیان، ماکان نجومیان
  بازنمایی فضاهای شهری در هنر و ادبیات، شماره 1 ، صفحات:59-59، 1391
 34. "به سوی تعریف جدیدی از ادبیات تطبیقی"
  امیرعلی نجومیان
  همایش ادبیات تطبیقی، شماره 1 ، صفحات:37-37، 1391
 35. "بسط تجربه مهاجرت و تخیل کودکی خوانشی از فیلم بالهای اشتیاق"
  امیرعلی نجومیان
  مهاجرت در ادبیات هنر، شماره 1 ، صفحات:135-154، 1391
 36. "فرهنگ نقد ادبی در ایران"
  امیرعلی نجومیان
  نظریه و نقد ادبی در ایران نشانه شناسی ادبیات، شماره 1 ، صفحات:78-78، 1390
 37. "کودکی نشانه سرگشته زمان"
  امیرعلی نجومیان
  هم اندیشی نشانه شناسی زمان، شماره 1 ، صفحات:15-16، 1390
 38. "جنسیت و تجربه خوانش"
  امیرعلی نجومیان
  همایش بین المللی روز جهانی فلسفه، صفحات:416-417، 1389
 39. "مهاجرت به عنوان تجربه ای ترجمانی بین دو فضا"
  امیرعلی نجومیان
  هفتمین هم اندیشی گروه نشانه شناسی دایره المعارف بزرگ اسلامی، صفحات:9-9، 1389
 40. "روایت و ادبیات کودک"
  امیرعلی نجومیان
  چهاردهمین جشنواره کتاب کودک و نوجوان، شماره 14 ، صفحات:33-46، 1389
 41. "تحلیل نشانه شناختی خانه های تاریخی کاشان"
  امیرعلی نجومیان
  چهارمین هم اندیشی نشانه شناسی هنر، صفحات:9-44، 1388
 42. "ترامتنیت و نشانه شناسی عنوان بندی آغازین فیلم"
  امیرعلی نجومیان
  چهارمین هم اندیشی نشانه شناسی هنر، صفحات:251-295، 1388
 43. "تحلیل نسبت بین هنر مهمان و میزبان در پرتو پاردوکس همانندی و تفاوت"
  امیرعلی نجومیان
  مجموعه چکیده مقالات ششمین هم اندیشی نشانه شناسی هنر نشانه شناسی فرهنگ(ی)، صفحات:10-11، 1387
 44. "از نشانه شناسی تا واسازی عکس"
  امیرعلی نجومیان
  همایش نشانه شناسی هنر، 1387
 45. "نشانه شناسی پساساخت گرا روش شناسی واسازی متن هنری"
  امیرعلی نجومیان
  مجموعه مقالات هم اندیشی ها نشانه شناسی هنر، صفحات:193-212، 1387
 46. "مولوی و هنر پاپ"
  امیرعلی نجومیان
  هشتصد سال با مولوی، صفحات:77-78، 1386
 47. "دریدا و پارادوکس های زبانی در ادبیات"
  امیرعلی نجومیان
  هم اندیشی بارت و دریدا، صفحات:223-231، 1386
 48. "بزرگداشت جروم دیوید سلینجر"
  امیرعلی نجومیان
  دومین همایش در ستایش داستان کوتاه، 1385
 49. "نشانه شناسی عنوان بندی آغاز فیلم"
  امیرعلی نجومیان
  دومین همایش در ستایش داستان کوتاه، 1385
 50. "مفهوم دیگری در اندیشه ژاک دریدا"
  امیرعلی نجومیان
  چهارمین همایش ادبیات تطبیقی خودی از نگاه دیگری، 1385
 51. "Deconstruction of Language Three Paradoxes of Literary Language"
  امیرعلی نجومیان
  First Global Conference Future Literature Future Criticism، 1383
 52. "هزارتوی شهر در هزارتوی متن یک بررسی نشانه شناختی"
  امیرعلی نجومیان
  دومین هم اندیشی نشانه شناسی هنر، صفحات:213-230، 1383
 53. "واسازی تخیل هنری رمانتیک"
  امیرعلی نجومیان
  اولین هم اندیشی تخیل هنری، 1383
 54. "نشانه شناسی پسا ساخت گرا واسازی (دیکانستراکشن) در معماری پیتر آیزنمن"
  امیرعلی نجومیان
  نخستین هم اندیشی نشانه شناسی هنر، 1382
 55. "رابطه تاریخ و ادبیات از دید تاریخ گرایی نوین"
  امیرعلی نجومیان
  بررسی شیوه های نگارش تاریخ ادبیات، 1382
 56. "ترجمه از دیدگاه والتر بنیامین و ژاک دریدا"
  امیرعلی نجومیان
  همایش بررسی مسائل نقد ادبی در ایران، 1380
 57. "درآمدی بر شالوده شکنی (دریدا، بورخس و دن کیشوت)"
  امیرعلی نجومیان
  همایش بررسی مسائل نقد ادبی در ایران، 1380
 58. "The Genesis of Language"
  امیرعلی نجومیان
  The First Seminar on Issues of ELT، 1380
 59. "Translation Decadence or Survival of the Original"
  امیرعلی نجومیان
  پنجاه و سومین سمینار دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی، 1379
 60. "The Paradox of the impossible in Derrida s Thought"
  امیرعلی نجومیان
  The Impossible Conference، 1377
 61. "labyrinthine Spaces in Postmodern Narrative"
  امیرعلی نجومیان
  The International Semiotic Conference Culture Sign Space، 1375
 62. "States of Emergency Love Fiction and History in Andr Brink s States of Emergency"
  امیرعلی نجومیان
  The Seductions of Narrative The Pleasures of Contemporary Fiction، 1375
 63. "Deconstruction and Theology on Language"
  امیرعلی نجومیان
  Department of English Staff-Postgraduate Research Seminar، 1374