Faculty Profile

فرنوش اعلامی

استادیار

فرنوش اعلامی

علوم تربیتی و روان‌شناسی / رهبری و توسعه آموزشی

Theses Faculty

پایان نامه های کارشناسی ارشد

 1. بررسی تاثیر آموزش کارآفرینی در بستر فناوری بر تقویت روحیه کارآفرینانه دانش‌آموزان پایه ششم ابتدایی.
  فاطمه رهنمائی زنوز 1400
 2. ضرورت ها، عوامل، پیامدها و مراحل پیاده سازی یادگیری خدمت محور در دانشگاههای ایران
  تارا کاویانی نیا 1400
 3. طراحی مدل پرورش مربیگری آموزشی در مدارس
  آتنا اقبالی 1399
 4. بررسی نقش نگرش کارآفرینانه در عملکرد شغلی مدیران مدارس شهرستان دماوند
  سیدمحمدعلی حسینی 1398
 5. آینده پژوهی و تحولات رشته مدیریت آموزشی
  حمیده پاکدامن ساران 1398
 6. شناسایی مولفه ها و ابعاد شغلی کارشناسان آموزش مراکز و موسسات آموزش عالی (مورد مطالعه، دانشگاه شهید بهشتی)
  معصومه خواجوئی نژاد 1398
 7. ارزیابی فضاهای آموزشی مراکز پیش دبستانی شهرستان بهارستان از دیدگاه مربیان
  سمانه محمدطاهری 1398
 8. شناسایی شایستگی های کار آفرینانه زنان سرپرست خانوار
  نیره مرشدی 1396
 9. بررسی رابطه شایستگی های مدیران با عزت نفس کارکنان شرکت ملی گاز ایران (تهران) در سال 96-1395
  مرتضی مرادی 1396
 10. بررسی کیفیت زندگی کاری براساس مدل والتون و تاثیر آن بر توانمندسازی کارکنان دانشگاه مازندران
  مرتضی محمدزاده 1396
 11. بررسی چالش های جذب و نگهداشت منابع انسانی در سازمان های مردم نهاد شهر تهران
  حمیده قادرطلب 1395