Faculty Profile

حجت رسولی

استاد

حجت رسولی

ادبیات و علوم انسانی / زبان و ادبیات عربی

Books Faculty

کتابهای ترجمه ای

 1. "نقدنامه زبان و ادبیات عربی(3)"
  حجت رسولی
  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1396، شابک: 978-964-426-949-3
 2. "ادبیات تطبیقی در جهان عرب"
  حجت رسولی
  دانشگاه شهیدبهشتی - تهران، ایران، 1394، شابک: 9789644573446
 3. "سیاست شهرک سازی اسرائیل"
  حجت رسولی
  نشر علم، 1394، شابک: 9789642247547
 4. "ادبیات تطبیقی ( با تجدید نظر )"
  حجت رسولی
  دانشگاه شهیدبهشتی - تهران، ایران، 1393، شابک: 9789644573033
 5. "کندوکاوی در تاریخ و تمدن اندلس"
  حجت رسولی
  دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ایران، 1390، شابک: 9789644762963
 6. "طرح های آمریکا در خاور میانه"
  حجت رسولی
  انتشارات حامی، ایران، 1389، شابک: 9786005962260
 7. "اسطوره متن بینا فرهنگی"
  حجت رسولی، بهروز قربانزاده
  شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ایران، 1388، شابک: 9786001210105
 8. "روان شناسی سیاسی اسرائیل"
  حجت رسولی
  ایران، 1386، شابک: 9879644761812
 9. "ناجی العلی"
  حجت رسولی
  ایران، 1385، شابک: 9789645062628
 10. "ملیت در جهان بی هویت"
  حجت رسولی
  دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ایران، 1383،
 11. "ادبیات تطبیقی"
  حجت رسولی
  نشر آوام، ایران، 1383، شابک: 8-8-93459-964