Faculty Profile

حسن اسماعیل زاده

استادیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1402/06/30

حسن اسماعیل زاده

علوم محیطی / محیط زیست

Activities Faculty

فعالیت های اجرایی

  1. نماینده تحصیلات تکمیلی 1399 ← 1402
  2. نماینده گروه برنامه ریزی و طراحی محیط 1397 ← 1398
  3. نماینده گروه برنامه ریزی و طراحی محیط 1397 ← 1398
  4. برگزاری برنامه های یکساله انجمن علمی دانشجویی جغرافیا 1393 ← 1394