Faculty Profile

کاظم دزفولیان راد

استاد

کاظم دزفولیان راد

ادبیات و علوم انسانی / زبان و ادبیات فارسی

Theses Faculty

رساله های دکتری

 1. نمایه تفصیلی بن مایه های شاهنامه فردوسی
  مریم اکبری 1398
 2. تصحیح انتقادی مناهیچ الطالبین فی معارف الصادقین علی بن حسین هلالی علا، قزوینی
  احمد بهنامی 1396
 3. جمشید در متون ادبی و تاریخی قبل و بعد اسلام تا قرن هشتم هجری
  عباس شنکائی 1395
 4. بررسی نیمه دوم ترجمه های فارسی قصص الانبیاءکسایی
  غلامرضا رفیعی 1394
 5. بررسی مقوله ی آز در شاهنامه ،بهگود گیتا و ایلیاد و اودیسه
  علی اصغر رحیمی 1394
 6. بررسی اندیشه های نو در شعر معاصر ایران و عرب ( با تکیه بر عصر مشروطه ایران و نهضت عرب)
  فرهاد شاکری 1394
 7. بررسی و نقد رمان های پا ورقی سال های 1320-32 از منظر تحلیل گفتمان
  عبدالرسول شاکری 1393
 8. تصحیح ترجمه تفسیر طبری از مریم تا پایان قرآن
  محسن مشایخی فرد 1391
 9. ریخت شناسی منظومه های حماسی پس ازشاهنامه (بهمن نامه گرشاسب نامه برزو نامه بانو گشسب نامه )
  معصومه طالبی 1391
 10. بررسی و نقد رویکرد ها و روش های آموزش زبان فارسی(به عنوان زبان ملی در ایران)
  فریدون اکبری شلدره 1390
 11. تبارشناسی نوآوری های ادبی در دوره ی معاصر از استقرار مشروطه تا انقلاب اسلامی
  عیسی امن خانی 1390
 12. بررسی تقابل اندیشه های اسماعیلیان و مخالفان آنان با تکیه بر آثار ناصر خسرو
  اطهر تجلی اردکانی 1387
 13. بررسی ، نقد و تحلیل ادبیات دوره افشاریه و زندیه
  اکبر شاملو جانی بیک 1386

پایان نامه های کارشناسی ارشد

 1. بررسی مولفه های جادو و ارتباط آن با شخصیت های داستان در افسانه های ایرانی متناسب سازی شده برای کودکان
  فاطمه خیرآبادی 1400
 2. بررسی کلامی رزق وبازتاب آن در متون ادب فارسی قرن ششم وهفتم
  معصومه حسن نتاج جلودار 1399
 3. مقایسه غزلیات سیمین بهبهانی و اسماعیل صبری
  تمام محمود 1399
 4. بررسی ساختمان فعل در اشعار رودکی
  سبیلای نور آکجا 1399
 5. نقدو بررسی کتاب‌های تصویری بازآفرینی و بازنمایی از شاهنامه از سال 1385-1395
  مریم موسوی 1398
 6. تحلیل موضوعی رباعیات عطار
  سیده فاطمه میری 1398
 7. نقد مفاسد اجتماعی در دیوان انوری
  امین آزادمیوه 1398
 8. «تحلیل شخصیّت هایِ اساطیریِ ترکیبی در متون حماسی فارسی و متون قبل از اسلام»
  رویا نجفیان کهن 1398
 9. بررسی انتقادی انتقال مفاهیم دینی در آثار کودک و نوجوان براساس تئوری بر هم کنش متن و تصویر(با تکیه بر آثار منتشر شده در آستان قدس رضوی سال های 95-90)
  یاسمن آصفی 1398
 10. بررسی و مقایسه مضامین سیاسی و اجتماعی در شعر فیض احمد فیض و ملک الشعرای بهار
  غلام مصطفی 1398
 11. استغنا در مثنوی های عطار نیشابوری
  یارا حسن 1397
 12. بازتاب پنهان و آشکار عناصر حماسی و پهلوانی در قسمت تاریخی شاهنامه
  مجتبی قاسمی 1397
 13. بررسی و تطبیق اردبیهشت نامه با بعضی کتب حماسه مصنوع دینی ( خاوران نامه ، حمله حیدری ، علی نامه )
  فاطمه حاتمی ورنیاب 1397
 14. جایگاه نفس در دیوان ناصر خسرو
  ریم فطوم 1397
 15. تصویر نامادری در داستانهای عامیانه
  پرستو نجفوند 1396
 16. بررسی زمینه های فکری وطبقه بندی موضوعی دوبیتی های باباطاهر عریان
  برهان صحرائی موانه 1395
 17. حسنات وسیئات در دیوان سنایی غزنوی
  مجتبی رضوی جو 1395
 18. بررسی وتحلیل توصیف درشعرحبسیه با تکیه بر اشعار مسعود سعد وخاقانی
  شکیبا ملکشاهی 1395
 19. بررسی اندیشه های ملامتیه و قلندریه در دیوان فارسی محمد قضولی ( باتکیه بر غزلیات )
  سجاد نصیری 1395
 20. مقایسه طبیعت در دیوان منوچهری و دیوان گوران
  هدی نجیب عبدالقادر 1395
 21. فلک ستیزی در دیوان مسعود وخاقانی با تکیه بر حبسیات
  اکبر ملاحسن 1395
 22. چاره گری وتدبیردر شاهنامه فردوسی
  محمود اسکندری 1395
 23. مقایسه عشق در دیوان حافظ شیرازی و دیوان ملا جزیری
  ئاسوده صدیق غفار 1395
 24. ادراک عیوب نفس در مثنوی معنوی با تکیه بر دفتر اول
  امین رنجکش شیجان 1394
 25. طبقه بندی موضوعی و تحلیل محتوایی دیوان ملا هادی سبزواری
  حامد مسکین اردستانی 1394
 26. بازنویسی داستان فریدون و ضحاک بر اساس شاهنامه فردوسی
  گورا نگوم 1393
 27. تحلیل زبان علم پزشکی تا پایان قرن ششم (بر مبنای کتاب ذخیره خوارزمشاهی)
  حسین وظیفه دل سرچشمه 1392
 28. باز تاب اساطیر ایرانی در حماسه برزونامه
  جبار نصیری 1392
 29. پیوند حماسه و عرفان در شعر دفاع مقدس (دهه هفتاد)
  مریم مردانی ورپشتی 1392
 30. تحلیل و بررسی زمان خطی و غیر خطی دررمان معاصر با تکیه بر رمان" جای خالی سلوچ" و "سمفونی مردگان"“
  نسیم ترهنده 1391
 31. بررسی مفهوم مرگ در آثار عطار نیشابوری
  فاطمه قادری 1391
 32. بررسی مقایسه ای رویکردهای عشق در اشعار مختومقلی فراغی ناظم حکمت و احمد شاملو
  احمد صفائی 1391
 33. بررسی اوضاع ادبی ایران در دوره سامانیان
  الحسن چاو 1391
 34. مرثیه و مرثیه سرایان قمی
  طاهره طالبی 1390
 35. توصیف در شعر دفاع مقدس با تکیه بر شعر قیصر امین پورحسن حسینی ، علیرضا قزوه و سلمان هراتی
  مهین زورقی 1390
 36. نگاه مولانا به طبیعت در غزلیات شمس تبریزی
  محمد رشیدی 1390
 37. شرح و تصحیح دیوان شاهدی دده
  محمدامین احمدپور 1390
 38. نور و ظلمت در شعر شاعران قرن هفتم و هشتم با تکیه بر مثنوی مولانا دیوان سیف فرغانی دیوان خواجوی کرمانی و غزل های سعدی
  سارا نوروزی 1390
 39. تصاویرشب در شعر شاعران دوره ی سامانی وغزنوی
  طاهره سیاهوشی 1390
 40. روایت شناسی سه اثرداستانی از هوشنگ گلشیری براساس نظریه ژرارژنت ( نمازخانه کوچک من ، شازده احتجاب ، آینه های دردار)
  فواد مولودی 1390
 41. بررسی سیر داستان یوسف و زلیخادر ادبیات فارسی با تاکید بر مقایسه سه منظومه
  فاطمه محمدی تبار 1389
 42. بررسی انواع مرگ در مثنوی
  حسین یاسری 1388
 43. مقایسه و بررسی اسکندرنامه نظامی با آئین اسکندری دهلوی
  مریم رجبی 1388
 44. وجوه اشتراک و اختلاف اساطیر ایران و یونان
  حمید بوشاسب 1387
 45. نعیم فراشری و ادبیات فارسی
  عبداله رجبی 1387
 46. گلستان سعدی و دیمیتریه کانتمیر ( تطبیقی بین اثر شاعر فارسی و دیوان نویسنده رومانیایی )
  لومینیتسا اسپنو 1387