Faculty Profile

شهلا پاکدامن

دانشیار

شهلا پاکدامن

علوم تربیتی و روان‌شناسی / روانشناسی تربیتی تحولی

Theses Faculty

رساله های دکتری

 1. نشانگرهای زیستی اختلال یادگیری خاص: مقایسه الکتروانسفالوگرافی کمی کودکان دارای اختلال یادگیری خاص با جمعیت سالم
  فاطمه غلامعلی نژاد 1399
 2. تعمیم مهارت های اجتماعی در نوجوانان دارای اتیسم با عملکرد بالا(تدوین برنامه ای مبتنی بر مدل شناختی پردازش اطلاعات اجتماعی)
  صدیقه السادات میرزائی 1399
 3. یک مطالعه تحولی: نگرش به سالمندی در قومیت های ایرانی
  فاطمه شیبانی تذرجی 1396
 4. تدوین برنامه آموزشی گوش دادن احترام آمیز به کودکان و سنجش اثر بخشی آن بر ارتقای سطح بهزیستی روان شناختی کودکان 5-6 ساله
  نازنین عابد 1395
 5. نقش متغیرهای فردی و اجتماعی در پیش بینی نارضایتی از بدن و اختلال خوردن دختران: ارائه یک مدل و ارزیابی تناسب آن
  شیما شهیاد 1394
 6. بررسی اثر بخشی بازیهای درمانی دلبستگی محور با استفاده از روش پسخوراند ویدیویی در بهبود الگوی تعامل مادر-کودک، افزایش حساسیت مادر و کاهش مشکلات برونی سازی شده کودکان پیش دبستانی
  پریساسادات سیدموسوی 1391
 7. یک مطالعه مقدماتی:تدوین برنامه آماده سازی روانی برای بازیکنان فوتبال و سنجش اثر بخشی آن در ارتقاء عملکردشان
  اصغر جعفری 1391

پایان نامه های کارشناسی ارشد

 1. رابطه بین سبک هویت، دلبستگی به مکان و وضعیت اقتصادی-اجتماعی با گرایش به مهاجرت در دانشجویان ایرانی.
  فاطمه مینائی 1400
 2. رابطه ارزش های شخصی و چشم انداز زمان با بهزیستی روانشناختی: یک مطالعه تحولی از نوجوانی تا سالمندی
  آرزو واثقی 1400
 3. رابطه نیازهای بنیادین روانشناختی و سرمایه اجتماعی در نوجوانان تیزهوش و عادی
  نازنین پارسا 1399
 4. رابطه خودشفقت ورزی با ترس از ارزیابی مثبت و منفی مطلوبیت اجتماعی و بازده تحصیلی نوجوانان با نقش تعدیل کننده جنس
  زهرا بهرام زاده 1399
 5. مقایسه سبک زندگی و بهزیستی روان شناختی زنان میانسال و سالمند شرکت کننده و غیر شرکت کننده در برنامه های فرهنگی-اجتماعی سراهای محله شهر تهران
  اشرف حکمتی 1399
 6. نقش واسطه ای تنظیم هیجانی در رابطه ظرفیت تاملی مادران و مشکلات درونی سازی و برونی سازی کودکان
  زهرا گودرزی 1398
 7. تاثیر برنامه ی تاب آوری پنسیلوانیا بر سبک اسناد و پرخاشگری کودکان پرخاشگر
  فائزه سادات جوزی 1398
 8. رابطه بین چشم انداز زمانی و رفتار فریبکاری تحصیلی در دانشجویان دختر و پسرنقش واسطه ای راهبردهای نظم بخشی انگیزشی
  هانیه غفارزاده گان ربطی 1398
 9. بررسی تاثیر فعالیت های بشردوستانه بر سازگاری اجتماعی نوجوانان بزهکار
  مهسا قاضی پور 1398
 10. اثربخشی رویکرد روانشناسی وحدت مدار بر مولفه های مدلcs5 چشم انداز تحول مثبت جوانی و رفتارهای ضداجتماعی نوجوانان کانون اصلاح و تربیتی شهر تهران
  سجاد بهنامه 1397
 11. تاثیر قصه گویی بر کاهش میزان مدرسه هراسی کودکان اول ابتدایی
  سُمیّه علیجانی اردشیر 1397
 12. رابطه میزان استفاده ازشبکه های اجتماعی مجازی با بهزیستی تحصیلی و راهبردهای یادگیری ( نقش میانجیگری انواع چشم انداز زمان)
  بهنام حاجی عرب 1396
 13. نقش واسطه ای کنش وری بین فردی در رابطه بین آشفتگی روانشناختی ،اعتیاد به اینترنت و قلدری سایبری در دختران نوجوان تیزهوش و عادی
  فرشته بهاری 1396
 14. نقش بازیهای حسی حرکتی در بهبود علائم اختلال یادگیری ریاضی دانش آموزان- پایه سوم
  شهلا ابراهیمی 1396
 15. نقش واسطه گری سبک های پردازش حسی در ارتباط با سبک های فرزندپروری با مشکلات یادگیری در کودکان دبستانی 7 تا 10 سال
  زینب خلیلی مفرداردلی 1396
 16. مقایسه فرضیه نارسایی بازنمایی های واج شناختی و فرضیه عدم دسترسی به بازنمایی های واج شناختی در نارسا خوانی
  منصوره عمادآبادی 1396
 17. نقش میانجی کیفیت مراقبت مادرانه در رابطه بین ویژگی های شخصیتی و دلبستگی مادر با مشکلات رفتاری هیجانی کودکان 4تا 6ساله
  کیانا شکرچی 1395
 18. تحلیل روانشناختی پویانمایی (انیمیشن های )کودک براساس نمره گذاری و تفسیر آزمون TAT و CAT
  موناسادات سیدحسینی داورانی 1394
 19. رابطه سلسله مراتب ارزش های مادران و دختران نوجوان آن ها:نقش متغیرهای جمعیت شناختی
  زهرا سرخی 1394
 20. رابطه بین فرایند و محتوای خانواده با سلسله مراتب ارزش ها و مسئولیت پذیری در دختران نوجوان تیزهوش و عادی
  زهره حلواچی 1394
 21. مدل یابی روابط بین رگه های شخصیتی و استفاده پرخطر از اینترنت نقش میانجیگری مولفه های سبک زندگی در دانشجویان
  شیرین معزالدینی 1394
 22. اثر بخشی آموزش تفکر خلاق برکاهش نشانه های اضطراب دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول
  مریم عرب یزدی 1394
 23. اثر بخشی نقاشی درمانی بر کاهش مشکلات هیجانی- رفتاری کودکان مبتلا به سرطان
  سیده شهرزاد هجری 1394
 24. طراحی و آزمون اثر بخشی بسته آموزشی عزت نفس پایدار و کاهش ترس از ارزیابی منفی بر خود ناتوانسازی نوجوانان
  عطیه عرب محبی شهرابی 1393
 25. پیش بینی ناتوانی ناشی از سردرد و شدت درد در بیماران مبتلا به میگرن بر اساس باورهای مرتبط با درد،اضطراب درد و فاجعه انگاری
  فرشته سادات مرتضوی نصیری 1393
 26. ارتقای بهزیستی روان شناختی مادران و نوجوانان دختر آنان: ساخت و تعیین اثر بخشی بسته آموزش سبک زندگی به مادران
  زهرا محمدی فرد 1393
 27. تاثیربازی های مشارکتی مادر-کودک بر رفتار اخلاقی کودکان5 تا 6 سال
  عطیه احمدی 1392
 28. تاثیر زیارت بر ابعاد مثبت و منفی احساس تنهایی
  فاطمه قابضی 1392
 29. رابطه فرایند و محتوای خانواده با کاربرد مشکل زای اینترنت و هویت من در دانش آموزان دختر سال سوم دبیرستان تهران
  پریسا پورعلم داری 1391
 30. رابطه معنای زندگی و دینداری با تاب آوری در جانبازان شهر قزوین
  مریم اکبری 1391
 31. اثر سبک فرزند پروری ادراک شده و راههای دانستن بر مباحثه طلبی
  سمیه احمدی قوچان عتیق 1389
 32. رابطه بین سبک های دلبستگی ،صفات پنج گانه شخصیتی ،ترتیب تولد و رینو پلاستی زیبایی
  حسین زیرک الوارعلیا 1388
 33. پیش بینی اهداف پیشرفت بر اساس جو کلاس با واسطه گری توانایی و سود مندی ادراک شده
  سارا ابراهیمی 1388
 34. مقایسه میزان پرخاشگری در انواع سبک های دلبستگی دختران نوجوان مقطع متوسطه در تهران
  سامیه فخاری نژاد 1385