گروه علوم اجتماعی

​نام استاد

​مرتبه

​علایق پژوهشی

​برنامه‌های پژوهشی
​دکتر مسعود چلبی​استاد
 • ​توسعۀ اجتماعی، نظم اجتماعی، نابرابری‌های اجتماعی، عدالت اجتماعی، وجودشناسی اجتماعی و نظریه‌سازی اجتماعی بر اساس سامانه‌گرایی واقع‌گرا

 

 • ​پژوهش در باب عدالت اجتماعی

 • کتاب جامعه شناسی نظری

 • بررسی مسائل اساسی نظریه اجتماعی

دکتر مصطفی اجتهادی


​دانشیار

​ 
 • جامعه‌شناسی‌ خانواده

 •  جامعه‌شناسی‌ تاریخی

 •  جامعه‌شناسی‌ ادبیات

 •  جامعه‌شناسی‌ سازمان‌ها به ‫ویژه سازمان‌های دانشگاهی و مؤسسات پژوهشی

 • تألیف کتابی دربارۀ خانواده و به ویژه خانوادۀ ایرانی 

 • پژوهش دربارۀ فرایند شکل‌گیری دیوان‌سالاری (بوروکراسی) در جامعۀ مدرن

 • ساختار سازمانی دانشگاه در جامعۀ امروز ایران
دکتر محمد فاضلی

​استادیار

 • توسعه و دموکراتیزاسیون

 •  علوم ‫اجتماعی و سیاست‌گذاری منابع آب و انرژی

 •  جامعه‌شناسی‌ محیط زیست

 •  جامعه‌شناسی‌ فرایندهای سیاست‌گذاری عمومی

 •  ظرفیت دولت و سیاست توسعه

 •  جامعه‌شناسی‌ شهری

 •  جامعه‌شناسی‌ و سیاست‌گذاری عمومی مسائل اجتماعی ایران

 • جامعه‌شناسی‌ محیط زیست و حکمرانی منابع آب در ایران

 • بررسی تاریخ پارلمانی سیاست‌گذاری آب در ایران

 • ظرفیت سیاستی احزاب و گروه‌های سیاسی در ایران

 • فرهنگ سیاسی ایرانیان​دکتر داود پرچمی


​استادیار

 • نظریه‫سازی اجتماعی و تدقیق مفاهیم و واژگان و مبانی جامعه‫شناسی

 • جامعه‌شناسی‌ اقتصادی و بازار  

 • مسائل اجتماعی ایران

 •  آیندۀ پژوهشی ­توسعه (اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی)

 •  قشربندی و نابرابری و عدالت اجتماعی

 • جامعه‌شناسی‌ سیاسی و انتخابات

 • توانمندسازی اجتماعی و محرومیت‌زدایی

 • پژوهش در باب بنیان‌های هستی‌شناسی، انسان­شناسی و معرفت‌شناسی نظریۀ اجتماعی و نظریه­ سازی

 • جامعه‌شناسی‌ اقتصادی و اقتصاد فرهنگ

 • توانمندسازی اجتماعی، محرومیت­زدایی و عدالت اجتماعی

 • تدقیق مفاهیم و مبانی جامعه‌شناسی‌‌

 • تألیف کتاب‌: 1. مجازات­های اجتماعی (جامعه‌شناسی‌‌ حقوقی)؛ 2. شکاف­های اجتماعی؛ 3. گرایش به اجتماع ملی؛ 4. جامعه‌شناسی‌‌ کسب­وکار خانگی
​دکتر امیر اکبری‫قمصری

​استادیار

 • تحقیقات بازار

 •  سنجش گرایش و دیگر مفاهیم اجتماعی و فرهنگی

 •  تحقیق در حیطۀ جامعه‌شناسی‌‌ صنعتی و روابط صنعتی

 • بررسی خشونت در ارتباط با طرح پژوهشی «بهبود اجتماعی»

 • بررسی روابط صنعتی در ایران
​دکتر احمد شکرچی​استادیار

 • جامعه‌شناسی‌‌ دین، حافظه، خاطرۀ جمعی

 •  نابرابری و فساد

 •  جامعه‌شناسی‌‌ حقوقی و هنجارهای اجتماعی

 •  جامعه‌شناسی‌‌ سیاسی و تکوین دولت مدرن

 •  سیاست‌گذاری اخلاقی/ ارزشی

 • بررسی نقش نهاد روحانیت در فرایند تکوین دولت‌های مدرن در کشورهای اسلامی 

 • نقش حافظه/ خاطرۀ جمعی تاریخی در تضادهای دوران مدرن

 • سیاست‌گذاری امر اخلاقی توسط دولت‌ها و نهادهای غیردولتی و نقش آن‌ها در حل مدیریت تضادهای ارزشی


​دکتر مرضیه ابراهیمی


​استادیار

 • مسائل اجتماعی

 • مطالعات زنان و جنسیت

 •  مطالعات خانواده

 •  آسیب‌های اجتماعی

 •  انحرافات اجتماعی

 •  جامعه‌شناسی‌‌ جوانان

 • اجرای طرح پیمایش ملی خانواده ـ تحلیل ثانویۀ یافته‌ها ـ اجرای موج‌بندی (در سال 99)

 • جرم‌شناسی

 • مطالعه و پژوهش در باب زنان و خانواده​دکتر مهدی مالمیر


​استادیار

​ 


 

 • جامعه شناسی دولت

 • تغییر اجتماعی و توسعه

 • جمعیت و سیاست اجتماعی

 • مسائل اجتماعی ایران

 • روش شناسی تاریخی - تطبیقی 

 
 • پژوهش در مناسبات و روابط دولت - جامعه (ظرفیت سنجی جامعه ی مدنی در ایران)

 • پژوهش در مدل سنجش چند سطحی شکاف دولت - جامعه

 • ترجمه کتاب روش کیفی - تطبیقی

 • تدوین کتاب جامعه شناسی تطبیقی - تاریخی شکاف دولت - ملت

 • تألیف مقالاتی در باب سیاست اجتماعی و مسایل اجتماعی ایران


​دکتر  محمد یزدانی‌نسب​استادیار 

 • جامعه­ شناسی سیاسی و اقتصادی

 • جامعه­ شناسی تاریخی - تطبیقی

 •  جامعه­ شناسی نظری

 • تألیف کتاب تاریخی-تطبیقی جامعه­ شناسی نخبگان

 • نگارش 3 الی 5 مقاله در حوزه علاقه­ های پژوهشی

 • انجام حداقل یک طرح برون­ سازمانی در حوزه علاقه­ های پژوهشی

 • برگزاری نشست و ارائه نتایج مقالات و طرح­ های پژوهشی

 

استادان بازنشسته: دکتر فرامرز رفیع‌پور، دکتر سیدمحمد سیدمیرزایی، دکتر سید ابراهیم فیوضات، دکتر اکبر مجدالدین، دکتر فریده ممتاز، دکتر سیدمحمدصادق مهدوی، دکتر سهیلا میرشمس شهشهانی.

ردیف نام و نام خانوادگی​ رشته​ مرتبه​ تلفن​ ایمیل​
1​ دکتر فرامرز رفیع پور​ جامعه شناسی​ استاد​ 29902475​ -​
2​ دکتر سید محمد سید میرزائی​ جامعه شناسی​​ استاد​ 29902460​ -​
3​ دکتر ابراهیم فیوضات​ جامعه شناسی​​​ استاد​ 29902468​ -​
4​ دکتر اکبر مجدالدین​ جامعه شناسی​​​​ استادیار​ 29902474​ -​
5​ خانم فریده ممتاز​ جامعه شناسی​​​​​ استادیار​ 29902474​ -
6​ دکتر سید محمد صادق مهدوی​ جامعه شناسی​​​​​​ استاد​ -​ -دکتر فرامرز رفیع‌پور، چهرۀ ماندگار سال 1389

rafipour.jpg