Faculty Profile

دانیال بسنج

استادیار

دانیال بسنج

ادبیات و علوم انسانی / زبان و ادبیات فرانسه و لاتین

Articles Faculty

مقالات علمی چاپ شده در مجلات

 1. "گونه شناسی متن و روایت گری براساس نظریه آدام و کاربست تحلیلی آن بر شعری از لافونتن"
  دانیال بسنج، حسین تقی زاده بالونی
  Revue des Etudes de la Langue Française، نسخه 13، شماره 24، صفحات:65-78، 1400
 2. "La Honte, l'histoire d'une revanche sociale"
  دانیال بسنج، فرشته فکورمعنوی
  Homme et la Societe، نسخه n° 214-215، شماره 1، صفحات:221-235، 1400
 3. "بررسی «زمان روایت» در فیلم «تکرارکنندگان» بر اساس روایت شناسی ژرار ژنت"
  دانیال بسنج، حسین تقی زاده بالونی
  روایت شناسی، نسخهشماره 1، صفحات:27-57، 1399
 4. "توصیف درون به واسطه بازنمایی شهر؛ بررسی جغرافیای ادبی در «بار دیگر شهری که دوست می داشتم» نادر ابراهیمی"
  دانیال بسنج، ازاده حکمی، دومینیک میشل برانژه کارنوی ترابی
  پژوهش های ادبیات تطبیقی، نسخهشماره 4، صفحات:93-108، 1399
 5. "تاملی بر تعامل شکل و معنا در شکل بندی متن ادبی «چند روایت معتبر درباره عشق» در نگاهی سمازیولوژیک"
  دانیال بسنج، ازاده حکمی
  جستارهای زبانی، نسخه 10، شماره 6، صفحات:87-111، 1398
 6. "لزوم بازنگری سرفصل دروس رشته زبان و ادبیات فرانسه، مورد درس نمایشنامه"
  دومینیک میشل برانژه کارنوی ترابی، دانیال بسنج، مریم ایمانیان مفرد
  جستارهای زبانی، نسخه 11، شماره 4، صفحات:267-292، 1398
 7. "ضرورت به روزرسانی دروس رشته ی زبان و ادبیات فرانسه؛ با تکیه بر آموزش و تقویت مهارت نگارش"
  دانیال بسنج، سارا جوانمردی، دومینیک میشل برانژه کارنوی ترابی
  پژوهش های زبان و ترجمه فرانسه، نسخهشماره 1، صفحات:69-82، 1398
 8. "نقد اسطوره ای اثری منتخب از اریک امانوئل اشمیت براساس روش ژیلبر دوران"
  دانیال بسنج، ازاده حکمی
  پژوهش های زبان و ترجمه فرانسه، نسخهشماره 1، صفحات:239-254، 1398
 9. "از مرگی که جدا می کند تا عشقی که پیوند می زند: بررسی کتاب «جایگاه» نوشته آنی ارنو"
  دانیال بسنج، فرشته فکورمعنوی، دومینیک میشل برانژه کارنوی ترابی
  Revue des Etudes de la Langue Française، نسخه 11، شماره 21، صفحات:135-144، 1397
 10. "رابطه ی دانشجوی ایرانی زبان فرانسه با نگارش، بعد عاطفی"
  سارا سدیدی، دانیال بسنج، رویا لطافتی
  Plume، نسخه 15، شماره 29، صفحات:233-261، 1397
 11. "چالشهای معنایی-ترجمه شناختی ترجمه صنایع ادبی. رویکرد کوچک ساختارگرا در ترجمه پژوهی"
  دانیال بسنج، الهام گرامی فر
  پژوهش های ادبیات تطبیقی، نسخهشماره 3، صفحات:94-125، 1397
 12. "از مفاهیم نظری تا طراحی دستور زبان. نگاه معنامحور"
  دانیال بسنج
  Recherches en Langue et Litterature Françaises، نسخه 11، شماره 20، صفحات:25-42، 1396
 13. "Dun modle danalyse sociocommunicative la conception dune grammaire smantique. Pour une synthse des fondements thoriques"
  دانیال بسنج
  Plume، نسخه 13، شماره 26، صفحات:35-54، 1396
 14. "رویکرد ارتباطی، مسائلی بنیادی در حوزه آموزش زبان فرانسه"
  لیلا شوبیری، دانیال بسنج
  فصلنامه رشد آموزش زبان(سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزش وپرورش)، نسخه 31، شماره 2، صفحات:53-64، 1394
 15. "مفاهیم و کارکردهای دستوری چالشی پیش روی کلاس آموزش زبان فرانسه در دانشگاههای ایران"
  دانیال بسنج، شوبیری لیلا
  Recherches en Langue et Litterature Françaises، شماره 17، صفحات:57-79، 1394
 16. "بررسی اسطوره پیگمالیون در کتاب ده فرزند هرگز نداشته خانم مینگ نوشته اریک امانوئل اشمیت"
  دانیال بسنج، آزاده حکمی
  پژوهش های ادب و زبان فرانسه، شماره 4، صفحات:61-76، 1394
 17. "انتقال آموزشی یک مفهوم دستور زبانی.مورد منطق روایی"
  دانیال بسنج
  Plume، نسخه 10، شماره 21، صفحات:33-54، 1393
 18. "رویکردی تاریخی / زبان جامعه شناختی به مسئله هویت در سیر تکاملی علم آموزش زبان در نیم قرن اخیر"
  دانیال بسنج، لیلا شوبیری
  نقد زبان و ادبیات خارجی، نسخهشماره 7، صفحات:33-45، 1390
 19. "گونه شناسی متن و جایگاه متون استدلالی"
  دانیال بسنج، لیلا شوبیری
  Plume، نسخهشماره 14، صفحات:45-63، 1389
 20. "مباحثی در باب آموزش زبان"
  دانیال بسنج
  پژوهشنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی، شماره 58، صفحات:221-232، 1386

مقالات علمی ارائه شده در همایش ها

 1. "L enseignement du fran ais textes et grammaires Une approche onomasiologique"
  Danial Basanj
  The First International English-French Conference on applied linguistics and literature, pp.186-187,
 2. "آموزش زبان خارجی ، تلاش برای تعریف یک هویت"
  دانیال بسنج
  چالش ها و ضرورت های توجه به فرهنگ در کیفیت آموزش زبان های خارجی،
 3. "بررسی پیگمالیون و مدوز (اسطوره های دگردیسی) در ادبیات فرانسه معاصر"
  آزاده حکمی، دانیال بسنج
  پنجمین همایش ملی نقد ادبی،
 4. "روش شناسی تدریس دستور زبان فرانسه"
  دانیال بسنج
  کنگره دو سالانه اساتید زبان فرانسه.، شماره 1 ، صفحات:1-3،
 5. "آموزش و یادگیری دستور زبان در دانشگاه های ایران"
  دانیال بسنج
  سمینار سالانه آموزش زبان های خارجی،
 6. "زبان و ادبیات، دوگانگی در دل یک رشته دانشگاهی. طرح یک پروژه سیاست گذاری آموزش زبان فرانسه در ایران"
  دانیال بسنج
  چهاردهمین کنگره جهانی فدراسیون بین المللی اساتید زبان فرانسه، صفحات:114-115،
 7. "آموزش زبان در فضای مجازی و مساله هویت"
  دانیال بسنج
  همایش ملی فضای مجازی و هویت، شماره 1 ، صفحات:152-153،
 8. "فعالیت های گرامری در کلاس آموزش زبان فرانسه"
  دانیال بسنج
  کنگره دو سالانه اساتید زبان فرانسه.، صفحات:4-4،
 9. "نگاهی به ترجمه شناسی متون حقوقی"
  دانیال بسنج
  نخستین همایش ملی زبانشناسی حقوقی، شماره 1 ، صفحات:73-81،
 10. "ترجمه متون ادبی، جایگاه مترجم در تعامل دو فرهنگ"
  دانیال بسنج
  ترجمه و ادبیات معاصر فارسی، شماره 1 ، صفحات:19-20،