Faculty Profile

فاطمه بهرامی

استادیار

فاطمه بهرامی

ادبیات و علوم انسانی / زبان‌شناسی

Theses Faculty

پایان نامه های کارشناسی ارشد

 1. تحلیل نظام زمان دستوری / نمود / وجه / گواه نمایی در ترکی آذربایجانی
  رضا پاشاپور 1399
 2. بررسی مقابله ای ویژگی های رده شناختی زبان فارسی و زبان فرانسه در مورد ترتیب سازه ها با هدف آموزش فارسی به فرانسوی زبانان
  زکیه مومنی 1399
 3. دستوری شدگی در زبان فارسی از دیدگاهی شناختی
  نادیا جلالی 1398
 4. فرایند تبدیل در زبان فارسی در چارچوب شناختی
  سارا اسلامی جم 1398
 5. تحلیل مبتداسازی در زبان ترکی آذربایجانی گویش زنجانی
  دانیال آدرنگ 1398
 6. شناسایی، طبقه بندی و آموزش واژه‌های دارای معانی ثانویه در چارچوب نظریه‌ی لیچ
  سهیلا سه دهی 1397
 7. فضاهای ذهنی روایی، آمیختگی مفهومی و خوانش ذهن در دو اثر از غلامحسین ساعدی: چهار چوب نظریه فوکونیه
  نازنین سریزدی 1397
 8. واکاوی آموزش واژه های هم نام و هم نویسه زبان فارسی در سطح پیشرفته براساس داده هایی از سه دفتر نخست مثنوی
  نوشین سادات موسی کاظمی محمدی 1397
 9. بازاندیشی راهبردهای آموزش پسوندهای چند معنای فارسی به غیر فارسی زبانان
  هادی کرمی 1397
 10. دسترسی و میزان کاربرد افعال در گفتار کودکان پنج تا شش ساله فارسی زبان
  فهیمه معصوم زاده 1396
 11. تحلیل وندهای تصریفی و واژه بست های کردی اردلانی با رویکرد ساخت واژه توزیعی
  صدف کلامی 1396
 12. میزان زایابی وندهای مترادف دارای معنی دارندگی
  ژیلا فرزانه 1395