Faculty Profile

غلامرضا شمس

دانشیار

غلامرضا شمس

علوم تربیتی و روان‌شناسی / رهبری و توسعه آموزشی

Research Faculty

ارتباط با صنعت

 1. بررسی موانع و چالش های اداری- ساختاری، موسسات آموزش عالی برای تحویل در رشته های علوم انسانی
  1395
 2. آسیب شناسی و نیاز سنجی پژهشی رشته های علوم انسانی (مورد مطالعه: علوم تربیتی)
  1394
 3. خدمات مشاوره امکان سنجی پیاده سازی سطح چهار مدل ارزیابی آموزشی کرک پاتریک
  1394
 4. تعیین ساز و کار الزامات لازم جهت پیوند ارتباط دانشگاه و صنعت در رشته های علوم انسانی
  1394
 5. ارزیابی و آسیب شناسی رشته های علوم انسانی از نظر کارآفرینی(مورد مطالعه: علوم تربیتی)
  1394
 6. طراحی الگوی تضمین کیفیت در رشته علوم تربیتی
  1393
 7. بررسی آسیب ها (ضعف ها و تهدیدها) در رشته مدیریت
  1393
 8. آسیب شناسی و اثربخشی انتقال آموزش به محیط کار
  1393
 9. بررسی تطبیقی ساختار فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه های دولتی و غیر دولتی
  1393
 10. آسیب شناسی روند توسعه آموزش عالی ایران در قالب برنامه های آموزشی دانشگاه های پیام نور، علمی-کاربردی و آزاد اسلامی
  1392
 11. علم برای علم ، گونه شناسی دانشگاه های ایران نسبت به ماموریت و چشم اندازهای پیش رو
  1392