جدیدترین اخبار

چهارمین وبینار تخصصی توسعه اخلاق آموزش دانشگاهی

برگزاری نشست به صورت مجازی

بازدید 21
برگزاری نشست گفته های تاریخ فلسفه: پروکلس افلاطونی

کارگاه اول: اصول الهیات؛ سنتز نهایی مابعدالطبیعۀ یونانی

 

بازدید 202
برگزاری بیست و نهمین نشست تاملی روان شناختی در مثنوی و معنوی

برگزاری نشست به صورت وبینار دانشگاه شهید بهشتی 

بازدید 300

اطلاعیه ها


اساتید

فارغ‌التحصیل

دانشجوی فعال