گروه زبان و ادبیات انگلیسی

معرفی گروه
گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه شهید‌بهشتی یکی از گروه‌های برتر زبان انگلیسی در ایران است. تاریخ تأسیس گروه (1341ه.ش) آن را به یکی از قدیمی‌ترین گروه های این دانشگاه تبدیل کرده است. کارنامه ی گروه در زمینه‌ی تحقیق و تدریس در تمامی دوره‌های ادبیات انگلستان و حوزه‌های اصلی آموزش زبان، بسیار درخشان است. گروه زبان و ادبیات انگلیسی دارای مقطع کارشناسی و کارشناسی‫‌‌ارشد و دکتری در رشتۀ ادبیات انگلیسی و دو مقطع کارشناسی‫‌ارشد و دکتری در رشتۀ آموزش زبان انگلیسی است.
بیشتر دانش‌آموختگان گرایش «آموزش زبان انگلیسی» در حوزه ‫های مربوط به آموزش زبان در مدارس و آموزشگاه‌ها مشغول به‫‌کار می شوند. برخی از دانش‌آموختگان گرایش «زبان و ادبیات انگلیسی» نیز در زمینه‌های پژوهشی فعالیت می ‫کنند یا با توجه به ظرفیت این گرایش برای ورود به مباحث میان رشته‌‫ای، در حوزه های گوناگون مشغول به‌کار می ‫شوند.
گرایش «زبان و ادبیات انگلیسی» به سبب قابلیت بیشترِ درآمیختن با دیگر رشته‫‌های علوم ‫انسانی توانایی ویژه‌‫ای در بسترسازی برای تدوین رشته‌ه‫ای جدید دارد. در همین راستا و در موارد متعددی از توانایی‫‌های استادان گروه برای تبیین سرفصل‫‌ها و آموزش دروس دیگر رشته‌ها بهره گرفته شده است. اما حوزۀ فعالیت استادان گروه محدود به دانشگاه نیست و می‫توان به همکاری مستقیم شماری از استادان با محافل فرهنگی، ادبی و هنری در خارج از دانشگاه و بهره‫‌مندی از تخصص دانشگاهی برای ایجاد ارتباط با متن جامعه اشاره کرد.
علاوه بر این، آنچه به پویایی گروه می ‌افزاید، اصرار آن بر تجدیدنظرهای دوره‫ای در تدوین سرفصل‌ها و ویرایش واحدهای درسی است. از دیگر ویژگی‫‌های این گروه می‫توان به تنوع تخصص در میان استادان اشاره کرد. این تنوع به دانشجویان امکان می‫‌دهد در زمینۀ علاقه‫ مندی خود با آگاهی بیشتری دست به انتخاب بزنند.

فعالیت‌های گروه به ارائه ی تجاربِ علمی و حرفه‌ای مرتبط با رشته به دانشجویان محدود نیست، بلکه توسعه‌ی فضای پیشرفته، متنوع و پرطراوت را در دانشگاه نیز شامل می شود.
توصیف مقاطع و اهداف
مقطع کارشناسی رشته ادبیات انگلیسی
مقطع کارشناسی‌ارشد رشته ادبیات انگلیسی
مقطع کارشناسی‌ارشد رشته آموزش زبان انگلیسی
مقطع دکتری رشته آموزش زبان انگلیسی
مقطع دکتری رشته ادبیات انگلیسی
اعضای بازنشسته
ردیف نام و نام خانوادگی رشته مرتبه
1 دکتر جلال سخنور زبان و ادبیات انگلیسی استاد
2 دکتر سید ابوالقاسم فاطمی جهرمی آموزش زبان انگلیسی دانشیار
3 دکتر سارا کاترین هاوس هولد ـ ایلخانی زبان و ادبیات انگلیسی استادیار
4 آقای هادی عظیمی آموزش زبان انگلیسی مربی
اعضای هیأت‌علمی 
دکتر شیده احمدزاده هروی
رزومه
دکتر ساسان بالغی زاده
رزومه
دکتر کیان سهیل
رزومه
محمدرضا عنانی سراب
رزومه
دکتر حسین محسنی
رزومه
دکتر شهریار منصوری
رزومه
دکتر امیرعلی نجومیان
رزومه
دکتر موسی نوشی کوچکسرایی
رزومه