Faculty Profile

مهین ناز میردهقان فراشاه

دانشیار

مهین ناز میردهقان فراشاه

ادبیات و علوم انسانی / زبان‌شناسی

Awards Faculty

جوایز و افتخارات

  1. پژوهشگر برگزیده در سال 90
  2. تقدیر از کتاب چارچوب مرجع آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
  3. پژوهشگر برتر دانشگاه شهید بهشتی سال 96 1395
  4. پژوهشگر نمونه دانشگاه 1390
  5. آموزش زبان فارسی به اردو زبانان و زبان اردو به فارسی زبانان 1380
  6. پایان نامه کارشناسی ارشد "آموزش زبان فارسی به اردو زبانان و زبان اردو به فارسی زبانان" 1378