Faculty Profile

مهین ناز میردهقان فراشاه

دانشیار

مهین ناز میردهقان فراشاه

ادبیات و علوم انسانی / زبان‌شناسی

Patents Faculty

اختراعات و اکتشافات

  1. 1. استقرار نظام آموزش متن باز در کشور از طریق جلب مشارکت و سازماندهی دانشگاهها از طریق فضای سایبری اینترنت
    رضا روستاآزاد، علیرضا طالب پور، امید فاطمی، مهین ناز میردهقان فراشاه
    سایر موارد، 1393