Faculty Profile

مهین ناز میردهقان فراشاه

دانشیار

مهین ناز میردهقان فراشاه

ادبیات و علوم انسانی / زبان‌شناسی

Research Faculty

ارتباط با صنعت

  1. ترجمه،تدوین و نصب مجموعه ای منتخب از 35 درس الکترونیکی مورد ارائه در سایتMIT-OCW
    1386
  2. ارتقای سطح آمادگی دانشگاه شهید بهشتی در مجازی سازی بر اساس همکاری مشترک با دانشگاه ام.آی.تی
    1385